www.history.com, www.monah.org, www.thetravel.com

Místem naleziště je staré archeologické naleziště Caral-Supe.

Civilizace starší než Mayové postavila v Peru pyramidy už před 5000 lety

Tímto 5000 let starým archeologickým nalezištěm je posvátné město Caral-Supe. Právě to je považováno za kolébku americké civilizace. Umístěno je na suché pouštní terase s výhledem na zelené údolí řeky Supe v Peru.

Archeologické naleziště Caral-Supe je celým komplexem pyramid, jež byly objeveny spolu se zahloubenými kruhovými dvorci. Poklad posvátného města objevili archeologové až v roce 1948.

Archeologové považují Caral za jedno z největších a zároveň nejsofistikovanějších městských center, které kdy bylo jednou z nejstarších známých civilizací západní polokoule vůbec založeno a objeveno.

Původně se mělo za to, že tato starověká monumentální architektura, jež je součástí celého komplexu, byla postavena přibližně 3000 let př. n. l. Tedy zhruba o 2000 let později, než byla postavena první pyramida v Egyptě. Objev nové pyramidy však toto datování zcela vyvrátil. 

Největší a také nově objevenou pyramidou posvátného Caralu je Pirámide Mayor. Její základy o rozloze přibližně čtyř fotbalových hřišť jsou doplněny impozantní výškou, dosahující téměř 100 metrů. 

Radiokarbonové datování organického materiálu této prastaré stavby ukázalo, že její stáří může být až 5 000 let. Je tedy přibližně stejně stará, jako je stupňová pyramida v Sakkáře. Nejstarší známá pyramida ve starověkém Egyptě.

Pak záhadně zmizela

Díky tomuto nálezu se město Caral rychle stalo jedním z nejvíce diskutovaných míst západní polokoule. Peru je již dlouho považováno za jednu ze šesti uznávaných kolébek dávné civilizace. S každým dalším archeologickým nálezem se pak posouvá i datace kultury místního regionu. 

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Město Caral-Supe vzkvétalo zhruba ve stejné době, v jaké Egypťané vynikali stavbou svých pyramid. Složitost karalské společnosti jakožto sociopolitického státu se pak odrazila ve struktuře a architektuře města. Artefakty nalezené na tomto místě jsou důkazem velkého vlivu této kultury na nadcházející andské civilizace. A to i přesto, že civilizace, které stojí za tímto nálezem, záhadně zmizela. 

Celé město je impozantní nejen řešením prostoru, ale především svou architekturou. Mistrovské a monumentální plošinové mohyly a zahloubené kruhové dvorce jsou mocným a vlivným vyjádřením konsolidovaného státu.

Caral byl jednou z úplně prvních kompletně vykopaných lokalit, které se na území Peru podařilo odhalit. Místem jeho nálezu je známý region nazvaný Norte Chico. 

Archeologové věří, že právě tyto lokality odrážejí nejstarší jádro civilizace prastaré Ameriky, jež existovalo v letech 3000 až 1800 př. n. l. Město Caral bylo v roce 2009 zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO.