Pyramidy všude jinde ve světě mají různý styl a jsou vyrobeny z různých materiálů a pro nejrůznější účely. Zatímco egyptské pyramidy měly být hrobky králů, pyramidy v Itálii by mohly být určeny k nábožensko-astronomickým účelům. Mnohé nasvědčuje tomu, že tři obyčejné kopce kdysi bývaly mohutnými stavbami ve tvaru jehlanu.

Na video o těchto nedávno objevených pyramidách se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Malá Gíza v Itálii

Poté, co Di Gregorio pyramidy nečekaně objevil, ve spolupráci s geology, astrofyziky a archeology provedl řadu studií a bádání. Jejich závěrem bylo, že v blíže neurčené době starověká civilizace tyto kopce z vápence vytvarovala. Postavila jim stupně, aby odstranila přebytečný materiál a vytvořila tyto tři pyramidové stavby. Jejich smyslem byly nábožensko-astronomické účely, nikoli účely zemědělské, ač se tak původně předpokládalo. Na těchto místech by byla kultivace půdy velmi obtížná.

Zajímavé je, že se do Itálie mnoho archeologů na výzkumy nehrne. Na vině je hlavně to, že zatímco lovci senzací v pyramidách vidí důkaz, že v Itálii po sobě zanechala stopy dávno ztracená kultura, vědci si myslí, že podobnost kopců s pyramidami je čistě náhodná. Přitom je zde až příliš mnoho podobností s pyramidami v Gíze.

I proto se sem v roce 2003 vydala expedice vedená českým cestovatelem Jiřím Matějkou, která se musela proklestit vegetací, aby mohla začít výzkum.

Zarostlé ve vegetaci

Tři pyramidy jsou jakýmsi umělým svahem. Zatímco první dvě vypadají jako terasy, poslední je plně zarostlá vegetací. Bližší informace o nich zatím neznáme a kdybychom je chtěli zjistit, bylo by potřeba na místě provést rozsáhlé průzkumy a hloubkové vykopávky.

Ač byly pyramidy postaveny a objeveny daleko později, na témže místě byly koncem sedmdesátých let nalezeny lidské pozůstatky. Ty později vědci datovali do doby člověka neandertálského a druhu Homo sapiens, což potvrdila i zkoumání české výpravy, která objevila nejnižší z údajných staveb. Místo nese název Cedera. Kdysi zde bylo keltské obětiště, takže je možné, že Keltové prováděli své obřady na zhruba padesát metrů vysoké pyramidě.

Poté se česká expedice vydala prozkoumat i druhou, sedmdesátimetrovou pyramidu s dokonale opracovanými kameny, a pak i nejvyšší pyramidu, která je velmi poškozena. Pyramidy u Montevecchia jsou tedy skutečné, zřejmě staré pět tisíc let, ale nikdo neví, kdo je postavil. Toho času zde totiž byli jen lovci a sběrači a po žádné vyspělé civilizaci nebylo v Itálii ani stopy.

Podívejte se, jak schované pyramidy jsou:

Zdroj: Youtube

Stejné matematické výpočty matou vědce

Tři pyramidy v Montevecchii jsou velmi unikátní i v tom, že vzdálenost mezi nimi je úměrná ekvivalentu Gízy a hvězd souhvězdí Orion.

Přičemž hypotéza uctívání Orionu (egyptského Osirise) je v této evropské zemi velmi paradoxní a neskutečná. Osiris byl přitom uctíván v Egyptě, ale v Itálii nenajdeme žádné indicie jinak spojené s faraony.

Je rovněž možné, že pyramidy byly jakousi starou formou primitivního "kalendáře". Pokud bychom to jednou dokázali, pak by mohly tři italské pyramidy ukazovat na velmi vyspělou civilizaci. Znamenalo by to, že tvůrci pyramid měli astronomické znalosti a odpovídající techniku.

Nejvyšší ze tří italských pyramid měří 150 metrů, což znamená, že je ještě o cca 4 metry vyšší než pyramida Chufuova, tedy Velká pyramida v Gíze. Zároveň také pyramidy v Montevecchii mají společné neobvyklé přiblížení podobné třem hvězdám Orionova pásu.

Viditelné jen z výšky

Pyramidy byly poprvé spatřeny pozorováním satelitních a leteckých snímků, protože dnes jsou zcela zarostlé vegetací a pokryté trávou, takže vypadají jako přírodní kopce. Při bližším prozkoumání jsou však na nich patrné stopy po kamenných blocích sestavených člověkem.

První pyramida byla pojmenována jako cypřišový kopec, a to proto, že na jejím vrcholu se tyčí dvanáct cypřišů rozmístěných kolem žulové masy. Tyto majestátní stromy dodávají místu tajemnou atmosféru.

Druhá pyramida je nejpůsobivější, protože se jakoby rozevírá a její schody jsou zcela pravidelné. Je k nerozeznání od pyramidy v Sakkáře a u jejích základů se nacházejí zbytky starověké zdi, která kopec obklopovala. Vrchol této pyramidy je plochý, jako by mu také chyběla ona pověstná zlatá špice. Ploché vrcholy jsou rovněž typické pro pyramidy-svatyně, které sloužily jako astronomické observatoře.

Nejobtížněji identifikovatelná je pak třetí pyramida, zcela utopená ve vegetaci.

Zdroje:

epochaplus.cz, www.comolaketostay.com, www.italyheritage.com, www.abovetopsecret.com