Barčenko byl přesvědčen, že příběhy domorodých Saamů nelžou. Věřil, že místní šamani jsou nositelé dávného vědění a potomky starověké civilizace Hyperborejců, o níž se zmiňoval již Hekataios z Milétu, nejvýznamnější řecký historik a geograf. Ten věřil, že země Hyperborea se nachází „na ostrově v oceánu…za zemí Keltů“.

Podle dalšího Řeka Diodora Sicula bůh Apollo pravidelně bájné území navštěvoval na svém voze taženém labutěmi jednou za 19 let, během kterých měly hvězdy dokončovat své přeměny. Z toho důvodu prý Řekové rozlišovali cyklus devatenácti let názvem „velký rok“. „Naproti Galie je v moři ostrov, velký jako Sicílie. Leží na severu a obývají ho Hyperborejci neboli ti, kteří žijí za Severním větrem. Ostrov má příjemné klima a úrodu produkuje dvakrát ročně."

Hyperboea

Diodora dále popisoval, že zde leží Apollonův háj a také velkolepý kruhový chrám. V něm neustále zní harfy a zpívají se zde písně. Hyperborejci měli mluvit jedinečným dialektem a měli mít silná pouta na Řeky, zejména Athéňany a Deliany. Bohužel, Hyperborea nebyla nikdy objevena. To se rozhodl změnit právě Alexander Vasiljevič Barčenko.

Již na začátku expedice se mu však nedařilo. Nečekaný vítr málem převrátil jejich bárku. Členové výpravy měli zároveň fyzicky vnímat odpor neznámé přírodní síly. Badatel se však nevzdal. Nakonec cestovatelé objevili obrovské opracované žulové balvany, dlážděné silnice a monumentální pyramidy. Jejich stáří Barčenko určil na 9 000 až 40 000 let. Po návratu domů mu však nikdo nevěřil. Nakonec byl zabit 25. dubna 1938 v tzv. Stalinově Velké čistce.

Jeho příběh však koloval mezi vědci dál. V roce 2007 se tak profesor Ruské akademie přírodních věd Vasiliy Chudinov a profesor geologických a geografických věd Dmitrij Subetto vydali tajemné pyramidy znovuobjevit. Tentokrát si na pomoc vzali unikátní geofyzikální zařízení - georadar Oko.

Pyramidy Kola

Tento přístroj dokáže nahlédnout do útrob jakéhokoli předmětu. Když tedy vědci přelétávali nad nepropustnou tajgou, odhalili nejen padesátimetrové stavby spojené mostem, ale i fakt, že mají uvnitř místnosti, jež jsou propojené chodbami. Nejsou tedy dílem přírody, ale lidských rukou.

Zdroj: Youtube

Otázkou stále zůstává, kdo pyramidy na poloostrově Kola opravdu postavil a jakou měly funkci. Spekuluje se, že mohlo jít o astronomické observatoře nebo chrámy. Jelikož se ale zatím nenašel nikdo, kdo by nákladný výzkum zafinancoval, zůstávají stále záhadnou.

Zdroj:

www.collective-spark.xyz, www.privet-russia.com, www.calebandlindapirtle.com