O záhadné Hyperborei se zmiňovali už staří antičtí autoři, jako byl Plinius starší a Pindaros. Nacházet se měla za polárním kruhem a její obyvatelé měli být příbuzní starých Řeků kultu Apollona Hyperborejského. „Za horami, na druhé straně Aquilonu, žijí šťastní lidé zvaní Hyperborejci, kteří se dožívají vysokého věku. Spory a nemoci neznají. Smrt přichází až tehdy, kdy se nasytí života. Obývají lesy a háje. Slunce tam svítí půl roku, hvězdy vycházejí jen jednou za rok během letního slunovratu a zapadají při zimním," píše Plinius starší ve svém díle Naturalis Historia.

Existenci bájné země mají potvrzovat texty stavitelů na stěnách chrámu boha Hora v egyptském městě Edfu, jež se zmiňují o tom, že egyptské pyramidy postavili „osvícení“, kteří přišli ze země Duat n-Ba. Podle egyptologů slovo „duat“ znamená červený úsvit. Ten se má pravidelně objevovat na ruském severu.

Poloostrov Kola

Jak Hyperborea vypadala se přesně neví. Na mapách byla ale zobrazována už v dobách Alexandra Velikého a měla podobu dlouhého ostrova nebo poloostrova. Proto se řada badatelů domnívá, že se mohla nacházet na území dnešního poloostrova Kola ležícího na severozápadu Ruska.

K prvním výzkumům, jež měly tuto hypotézu potvrdit, došlo již v roce 1922. Expedici zorganizoval lékař a senzibil Alexander Vasiljevič Barčenko, i přesto, že ho domorodí Saamové varovali, že tím rozzlobí místní Bohy. Naštěstí vše proběhlo v relativním klidu. Členové výpravy ale později popisovali, že zde přímo fyzicky pociťovali odpor neznámé přírodní síly.

Barčenko se svým týmem nakonec na vrcholcích hor objevil pravoúhle opracované žulové balvany, zbytky dlážděné silnice, ale také vysoké pyramidy. O jeho úspěchu se však veřejnost nedozvěděla. Úřady vše popřely a následná výprava, která Kolu navštívila, označila Barčenkovy nálezy za výplod jeho bujné fantazie.

Pyramidy na ostrově Kola

Další mise se uskutečnila až v roce 2007. Vedl ji profesor Ruské akademie přírodních věd Vasiliy Chudinov a profesor geologických a geografických věd Dmitrij Subetto. Nepřístupnou tajgu zkoumali z vrtulníku pomocí georadaru Oko. Ten odhalil, že uvnitř tajemných pyramidových kopců jsou místnosti, které jsou propojené chodbami. Následná analýza hornin potvrdila, že stavby nejsou přírodními útvary, ale byly vytvořeny člověkem. Byly prý také třikrát přestavovány.

Zdroj: Youtube

Jejich účel je pro vědce stále záhadou. Barčenko tvrdil, že sloužily jako astronomické observatoře nebo náboženské chrámy. Věřil, že je Hyperborejci postavili před 9 000 až 40 000 lety.

Zdroj:

www.cs.wikipedia.org, www.svet-slovienov.sk, www.privet-russia.com