Kolský poloostrov je poloostrov na severozápadě evropské části Ruska v Murmanské oblasti. Omývá jej Barentsovo a Bílé moře a jeho rozloha činí asi 100 tisíc km2. Na severu se vyskytuje tundrová vegetace, na jihu lesotundra a tajga. Podnebí poloostrova je mírně chladné. Je zázrak, že zde stojí pyramidy!

Možná právě tajemné pyramidy na poloostrově Kola, za nimiž stojí neznámá ztracená starověká civilizace, mohou přepsat starověké dějiny. Stáří fascinujících kolských pyramid se odhaduje přibližně na 9 000 let, tedy i tyto jsou starší než egyptské. Co o nich víme?

Podívejte se na video:

Zdroj: Youtube

Po stopách stavitelů pyramid

Za prvním známým výzkumem kolských pyramid stál ruský kontroverzní badatel Alexandr Vasiljevič Barčenko, který se na počátku 20. let 20. století vydal s celým týmem zkoumat tyto stavby. Bašenko se živě zabýval náboženskými a mystickými tématy. Ačkoli jeho teorie nebyly nikdy potvrzeny, jsou velmi zajímavé pro studenty alternativních starověkých dějin.

Z výzkumu vyšel se závěrem, že kolské pyramidy postavila ztracená civilizace Hyperborea. Tuto civilizaci zmínil ve svých spisech i známý řecký historik Hekatéos z Milétu, který tvrdil, že svaté místo Hyperborejců leží "na ostrově v oceánu... za zemí Keltů". To by odpovídalo. Pokud by se to však potvrdilo, pak by kolské pyramidy dokázaly přepsat dávnou historii.

Podle dalšího řeckého historika Diodora Sicula navštěvoval tajemnou zemi Hyperborea bůh Apollón na svém voze taženém labutí. O poloze ostrova přitom napsal toto: "Naproti pobřeží keltské Galie je v oceánu ostrov, ne menší než Sicílie, ležící na severu - ten obývají Hyperborejci, kteří se tak jmenují proto, že žijí za severním větrem. Tento ostrov má příznivou teplotu, je bohatý na půdu a úrodný ve všem, co se dá, a dvakrát do roka vydává své plody.“ Bůh Apollón byl skutečně na ostrově slouho uctíván a ležel zde Apollónův háj a chrám kruhového tvaru i město zasvěcené témuž bohu.

Ač Hyperborea nebyla nikdy nalezena, je možné, že místo neexistovalo a potopené starověké ruiny Hyperborey mohou být stále objeveny. Mohly by navíc souviset i s pyramidami.

Hyperborejci znali atomovou energii

Kolské pyramidy na ruském severu by mohly být skutečně důkazem o ztracené vyspělé starověké civilizaci. Barčenko se domnívá, že lidé se objevili v severních oblastech během Zlatého věku, tedy asi před 12 tisíci lety. Tamní árijské kmeny donutila velká povodeň oblast opustit a přesunuli se na jih.

Podle zednářské literatury byli Hyperborejci velmi vyspělou civilizací, která ovládala atomovou energii, levitaci a létání. Nositeli dávných znalostí Hyperboreje byli samijští šamani, kteří žili na poloostrově Kola.

Opětovný výzkum moderního věku

Do oblasti byl poté vyslán další expediční tým v roce 2007. Jeho úkolem bylo znovu pyramidy prozkoumat.

Protože se však kolské pyramidy nacházejí v odlehlé oblasti a místní obyvatelé, Laponci, se zdráhali ukázat cestu, byla expedice velmi obtížná. Ruští vědci nejprve pozorovali pyramidy z vrtulníku, ale ne všechny stavby byly ze vzduchu vidět kvůli husté vegetaci. Po mnoha nesnázích se nakonec podařilo na starověké místo doletět a záhadné stavby prozkoumat. Ukázalo se, že kolské pyramidy jsou dvě stavby vysoké asi 50 metrů, spojené mostem a orientované podle světových stran.

Badatelé s sebou měli nejmodernější geofyzikální zařízení - georadar Oko, jehož pomocí "prosvítili" vnitřní prostor pyramid. Ukázalo se, že vyvýšeniny mají antropogenní charakter, nejedná se tedy o přírodní kopce, ale o pyramidy vytvořené člověkem - dílo lidských rukou. Uvnitř pyramid jsou dutiny a neznámé komory. Vědci zjistili, že pyramidy jsou ve směru východ – západ a že byly třikrát přestavěny: starověcí lidé je neustále zvyšovali do výšky.

Na dokument v češtině se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Funkce a účel ruských pyramid zůstávají neznámé. Víme, že jsou starší než egyptské pyramidy a je možné, že sloužily jako astronomická observatoř. Jejich záhada však zůstává dodnes nevyřešena.

Zdroje:

www.privet-russia.com

www.ancientpages.com

mysteriesrunsolved.com