1. O tom, jak byly tyto historické stavby postaveny, se vedou spory již řadu let.

Vědci rozluštili šokující tajemství pyramid

Řeka Nil je zobrazována jako geometrický horský řetězec. Velká pyramida, která byla postavena na památku vlády faraona Chufua, druhého krále čtvrté egyptské dynastie, měla rozlohu 13 akrů a měřila více než 480 metrů.

Dokončena byla kolem roku 2560 př. n. l. Tvořilo ji 2,3 milionu vápencových a žulových bloků, z nichž každý vážil více než 2 tuny. Každý blok pak musel být "zázračně" dopraven přes kilometry pouště z břehů Nilu na místo pyramidy na náhorní plošině v Gíze.

Přeprava těchto kamenů po souši by byla velmi namáhavá. Vědci se velmi dlouho domnívali, že k tomu bylo nutné využít řeku nebo kanál. Řeka Nil je však od pyramid na míle vzdálená. Tým výzkumníků nyní přinesl důkazy, že právě řeka Nil skutečně hrála při výstavbě pyramid zásadní roli.

Úsek pouště, kudy bylo nutné kameny nosit, kdysi protínalo ztracené rameno Nilu. Pokud tak tomu skutečně bylo, přepravu obřích desek do pyramidového komplexu by to více než zjednodušilo.

Těžké kvádry netahali po písku, použili vodu

Nová studie, která byla zveřejněna v časopise PNAS, hodnotila faktory prostředí, které umožnily stavbu Chufuovy, Chafreovy a Menkaureovy pyramidy v Gíze. Právě ty se tyčí nad západním břehem Nilu.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Vědci rekonstruovali vzestup a pokles Chufuova ramene, dnes již zaniklého přítoku Nilu, v průběhu předchozích 8 000 let na základě stop zachovaných v pouštní půdě. Podle jejich zjištění hrála Chufuova větev, která kolem roku 600 př. n. l. zcela vyschla, důležitou roli při stavbě starověkých pyramid.

"Bez tohoto ramene Nilu by je nebylo možné postavit," řekl Hader Sheisha, environmentální geograf z Evropského centra pro výzkum a výuku environmentálních geověd a autor nové studie.

Nedávné objevy papyrů z Wádí al-Džarfu, které dokumentují soudobou dopravu kamenných bloků pro stavbu pyramid na lodích po Nilu z útesů naproti Gíze a od Rudého moře, pomohly vyřešit některé záhady obklopující tyto stavby.

Podnětem k projektu byl nález fragmentů papyru v místě starověkého přístavu u Rudého moře v roce 2013. Některé svitky pocházejí z doby Chufuovy vlády a vyprávějí o snaze úředníka jménem Merer a jeho lidí dopravit vápenec po Nilu do Gízy, kde z něj byla vytvořena vnější vrstva Velké pyramidy.

Zdroje:

www.ancientpages.com

www.nytimes.com

www.dailymail.co.uk