Pyramidy jsou majestátní i dnes, přestože již mají jen málo ze své původní krásy, dokonalosti a perfekcionismu. V době, kdy byly pyramidy postaveny, vypadaly mnohem působivěji. K tomu napomáhaly i jejich zakončení v podobě obkladových kamenů z leštěného vápence. Kameny vyhlazovaly boky pyramid natolik, že se jevily jako bílé a hladké a sluneční světlo se v nich odráželo. Promyšleně odráželo. Pyramidy vysílaly signály? Jak se zdá, v určitý den a čas a při správné poloze slunce byly viditelné chvilkové záblesky. Způsobovalo je to, jak se odraz slunce pohyboval po povrchu pyramidy. Měly tyto odlesky nějaký smysl a bylo s nimi staviteli počítáno?

Pyramidy coby součást starověkého kalendáře

Polohy Slunce způsobují na pyramidách odrazy. Ty se omezují na úzké oblouky na obloze, jeden oblouk pro každou stranu pyramidy.

Podle modelů těchto zrcadlových odrazů od Chufuovy pyramidy je možné odvodit roční data a časy, které mohly být viditelné na významných starověkých místech.

Některé z těchto událostí se mohly shodovat s významnými daty egyptského kalendáře. Ukazovaly i sluneční rovnodennost, slunovrat nebo čtvrti měsíce. Ukazovaly i významné svátky, jako například slavnost Wepet-Renpet, která v době výstavby pyramidy připadala na dobu blízkou jarnímu dni křížové čtvrtiny. Na podzim a v zimě byly zase odrazy zaměřeny na Heliopolis. Jindy zase na zkrácený vrchole Chufuovy pyramidy.

Ukazuje se, že zářící odrazy z pyramidy osvětlovaly jiná posvátná místa. To by jen dokládalo ještě více šokující preciznost egyptských pyramid, o níž hovoří i toto video:

Zdroj: Youtube

Výzkum odlesků z pyramid

Výzkumu toho, na co všechno odrazy poukazovaly, se věnoval vysloužilý fyzik z Goddardova střediska vesmírných letů, Donald E. Jennings. Zaznamenal, že vysoce kvalitní vápenec Tura použitý na vnější pláště pyramid mohl být vyleštěn do té míry, že umožňoval zrcadlové odrazy. Ty jsou navíc ještě dnes stále patrné na leštěných žulových pyramidách Amenemheta III. a Chendžera. Odrazy vlastně fungovaly jako prasátka ze zrcátka na slunci, ale v daleko větším měřítku.

Odrazy směrem k bodům na obzoru byly viditelné z velkých vzdáleností. Jennings proto vymodeloval zrcadlové odrazy od Chufuovy pyramidy a odvodil roční data a časy, kdy by byly viditelné na důležitých starověkých místech egyptského kalendáře. Své poznatky pak zdokumentoval v článku "Specular Reflection from the Great Pyramid at Giza" (Zrcadlové odrazy od Velké pyramidy v Gíze)."

Místa v odrazu pyramid

Pyramidy tak osvětlovaly Heliopolis, "Město slunce", kde se nachází Raův chrám, Džefreovu pyramidu a Memfis, hlavní město Staré říše v Egyptě jižně od Gízy. Světlo se však k těmto místům odráželo jen určitou část roku, která měla samozřejmě svůj význam. Ten Jennings vypočítal.

Například v době zimního slunovratu byl odraz Slunce od jižní stěny Chufuovy pyramidy na 39,8˚, což znamená, že se odraz téměř zrcadlil zpět. „V tomto uspořádání Slunce v jistém smyslu 'vidělo' svůj vlastní odraz," tvrdí Jennings, který si však myslí, že právě tento efekt nebyl záměrem.

Zároveň uvádí, že "nezná žádný starověký záznam o těchto projevech". Navíc ani o tom, že vápencový plášť byl vyleštěn do zrcadlového povrchu, neexistuje záznam. Přestože některé prameny tvrdí, že pyramidy byly bílé a hladké nebo dokonce potažené zlatem, což by vytvářelo intenzivní odrazy, vše je jen domněnka, byť poměrně pravděpodobná. Jedinečné vztahy odhalené v odrazech mohly být považovány i za potvrzení božského původu.

Zdroje:

www.dailygrail.com

arxiv.org

www.unexpectedufo.net