Řád sv. Lazara: Nejděsivější vojsko středověku. Armáda znetvořených a umírajících rytířů neměla slitování

Tereza Malá | 19. 3. 2023

Řád svatého Lazara Jeruzalémského měl mnoho dalších jmen, z nichž nejděsivější je "armáda živých mrtvých". Členové řádu byli úzce spojeni s malomocenstvím, nevyléčitelnou a vysoce nakažlivou nemocí. Nejdříve se starali o malomocné, i s nasazením vlastního života. Pak vytvořili smrtící armádu.

Řád svatého Lazara byl vojenský a řeholní řád, který byl založený ve středověku ve 12. století v Jeruzalémě. Své jméno získal podle biblické postavy Lazara. Po založení řádu byla jeho existence v roce 1142 uznaná jeruzalémským králem Falkem a v roce 1255 byl papežskou bulou řád stanoven jako špitální a vojenský rytířský řád pod vládou svatého Augustina. Řád měl dvě větve, francouzskou a italskou. Zprvu se jeho členové věnovali péči o lidi trpící malomocenstvím, ale postupem času řád nabýval na síle a stal se známým také pro své vojenské schopnosti.

Na video o lazaritech se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Z lazaretů na bitevní pole

Malomocenství neboli lepra byla v té době běžnou nemocí. Byla vysoce nakažlivá, proto malomocní byli doslova postrachem. Když šel nakažený člověk po ulici, musel na sebe upozornit chrastítkem nebo zvonkem. Pro nakažené vznikaly nejen leprosária, ale i celé čtvrti nebo dokonce města, kolonie malomocných. A právě členové řádu sv. Lazara, jinak zvaní též lazarité nebo lazaristé, se věnovali poskytování lékařské péče a duchovního vedení takto nemocným lidem.

Pracovali v leprosáriích, což byly izolované komunity, kde mohli lidé trpící leprou žít a dostávat lékařskou péči. Lazarité do komunit chodili pečovat o nemocné a umírající, čímž se vystavovali nákaze. A skutečně se mnozí členové řádu sami nakazili leprou, což ještě více upevnilo jejich pověst "armády živých mrtvých".

Předpokládá se, že slovo „lazarette“, které je v některých jazycích synonymem slova „leprosarum“, je rovněž odvozeno od špitálního řádu svatého Lazara, přičemž tyto stavby v 15. století sloužily jako karanténní stanice.

Jak vypadala středověká leprosária. Peklo na zemi, ze kterého už nebylo úniku
Magazín

Jak vypadala středověká leprosária. Peklo na zemi, ze kterého už nebylo úniku

Lazarité v boji

Postupem času řád nabýval na síle a vlivu, zakládal nemocnice a leprosária po celé Evropě, kde pokračoval v péči o lidi trpící leprou. Lazarité se také zapojili do vojenských tažení, protože řád byl často povoláván k obraně křesťanských území před muslimskými nájezdníky. Armáda malomocných již neměla co ztratit, proto se nezastavili před ničím. Živoucí mrtvoly neznaly soucit.

Často i malomocenstvím nakažení rytíři odešli do Lazarova řádu, v němž se tak vytvořila vojenská vrstva. Malomocní byli vlastně již mrtví, tedy není divu, že pro profesionálního válečníka byla lepší smrt v boji než pomalé hnití a smrt v mukách.

Řád sv. Lazara se účastnil mnoha vojenských tažení, zejména v křížových výpravách, kde byli právě lazarité známi svou statečností a vojenskými dovednostmi. Bojovali také v reconquistě, což bylo dlouhé období, kdy se křesťanská království ve Španělsku snažila vyhnat muslimy, kteří si oblast podmanili.

Jednou z nejznámějších bitev, kterou lazarité poznamenali a vlastně i zvrátili, byla bitva u La Forbie v roce 1244. Zde bojovali lazarité po boku templářů a špitálních rytířů proti muslimským vojskům. I přes početní převahu protivníka se křesťanským vojskům podařilo dosáhnout vítězství, a to i díky dovednostem a statečnosti lazaritů. Traduje se, že rytíři řádu svatého Lazara vyráželi do boje s otevřenými hledími.

Jak vypadala strašlivá bitva malomocného teenagera Balduina IV. proti Saladinovi
Magazín

Jak vypadala strašlivá bitva malomocného teenagera Balduina IV. proti Saladinovi

Zrušení a odkaz řádu

Řád sv. Lazara, známý také jako malomocní bratři Jeruzaléma, existoval až do 18. století, kdy byl papežem Klementem XII. zrušen. Odkaz řádu však žije dodnes (Řád svatého Mauricia a Lazara) a ve dvacátém století řád obnovil svou činnost. Lazarité byli průkopníky v péči a léčbě malomocenství a jejich obětavá péče o nemocné a umírající byla inspirací pro mnohé. Řád svatého Lazara hrál také důležitou roli při obraně křesťanských území ve středověku a jejich vojenská tažení pomáhala utvářet běh dějin.

Dnes pobočky řádu existují ve třiceti zemích světa, kde mají bratři a sestry svatého Lazara za úkol pomáhat chudým, starým a drogově závislým lidem. Symbolem řádu zůstává zelený maltézský kříž.

pictolic.com, en.wikipedia.org/wiki/Order_of_Saint_Lazarus, https://orderofsaintlazarususa.org, www.history.co.uk

Tagy Evropa Jeruzalém Lazar lepra rytíř Řád svatého Lazara středověk svatý Augustin Španělsko