Tento pozůstatek, který vědci označili jako "potulný" pozůstatek supernovy a pojmenovali jej J0624-6948, se s největší pravděpodobností nachází ve Velkém Magellanově mračnu - satelitní galaxii Mléčné dráhy. Jeho poloha naznačuje dosud nepozorovaný původ.

Objev byl publikován v časopise Monthly Notices of the Royal Astronomical Society a jeho hlavní autor, profesor Miroslav Filipovic z University's School of Science, jej označil za vzrušující a vyvolávající mnoho nezodpovězených otázek.

Téměř "dokonalý" kruh

Jde totiž o téměř dokonalý kruhový rádiový objekt, který má navíc plošší radiový spektrální index, chybí mu výrazná centrální galaxie jako možný hostitel a má větší zdánlivou velikost, než doposud objevené a vědcům více známé objekty.

Zdroj: Youtube

Může to být jakýsi pozůstatek intergalaktické supernovy, která vznikla v důsledku exploze hvězdy na okraji Velkého Magellanova mračna, a která prošla supernovou typu "Ia" s jednou degenerací, což zahrnuje explozi dvou hvězd obíhajících kolem sebe.

Objekt J0624-6948 byl poprvé objeven pomocí radioteleskopu Australian Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP) spravovaného CSIRO - jednoho z několika radioteleskopů nové generace, které odhalují nové vlastnosti vesmíru.

Tyto nové radioteleskopy dokáží zachytit celou řadu sférických objektů a díky kombinaci vysoké citlivosti, dobrému prostorovému vzorkování a širokému plošnému pokrytí obohacují naše znalosti o vesmíru.

Záhadný vesmírný objekt je stále předmětem zkoumání. Vědci se snaží přijít na kloub tomu, co je tento "dokonalý" radiový objekt skutečně zač.

Zdroje:

scitechdaily.com

quicktelecast.com

www.newsbreak.com