Izraelský úřad pro starožitnosti otevřel novinářům své rozsáhlé skladiště, aby nahlédli do objevených artefaktů z Ježíšovy doby. Odborníci tvrdí, že přímé archeologické důkazy o Ježíši Kristu sice zatím nemají, ale množství materiálu, který byl v posledních letech nalezen, pomáhá doplnit představy historiků o tom, jak Ježíš mohl žít a také zemřít.

Archeologové našli v Izraeli rakev se jménem Ježíše

"Máme dobré zprávy," řekl Gideon Avni, vedoucí archeologického oddělení Izraelského úřadu pro památky. "Dnes můžeme velmi přesně rekonstruovat mnoho a mnoho aspektů každodenního života v Kristově době."

Izrael je jednou ze zemí s největším počtem vykopávek z doby Ježíše na planetě vůbec. Každoročně se zde najde přibližně 300 nových objevů, včetně asi 50 ze zahraničních expedic zahrnujících všechny země světa včetně Spojených států či Japonska.

Ročně je tak v Izraeli vykopáno asi 40 000 artefaktů. Třetina všech nalezených starožitností dokládá starověkou křesťanskou přítomnost ve Svaté zemi, uvedl Avni. Historici nyní vědí, jak dlouho trvalo cestování mezi městy a vesnicemi, kde Ježíš kázal nebo jak tato místa v té době vypadala.

Podle Avniho se znalosti o tomto období za posledních 20 let posunuly. "Můžeme přesně rekonstruovat, jak země vypadala," řekl.

V jasně osvětleném skladu o rozloze 5 000 metrů čtverečních, přeplněném hromadami starověkých džbánů a keramických střepů, kterému Úřad pro starožitnosti říká "jeskyně Ali Baby" starověkých pokladů, postavili úředníci jednoduchý bílý stůl s nálezy z Ježíšovy doby.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Byly zde dobře zachovalé vápencové poháry a nádoby na pití, které Židé ve Svaté zemi v té době hojně používali v rámci přísných praktik zajišťujících rituální čistotu jídla. Byla zde složitě zdobená vápencová pohřební schránka patřící zrozenci velekněze Kaifáše, který je v Novém zákoně známý tím, že se podílel na předání Ježíše římským úřadům. Těm, jež Ježíše nakonec ukřižovaly. Ve starověku rodiny shromažďovaly kosti zesnulých a ukládaly je do schránek známých jako kostnice.

Objev vyvolal bouřlivou diskuzi

Kostnice s nápisy s hebrejskými písmeny tvořícími slovo "Ješua" neboli Ježíš jsou uloženy ve skladu izraelského úřadu pro starožitnosti v izraelském Bejt Šemeši. Tento objev vyvolal bouřlivou diskuzi.

Podle odborníků se totiž zatím nepodařilo najít přímé archeologické důkazy o židovském kazateli, který zemřel na kříži a změnil zcela běh dějin. Avni řekl, že není důvod nevěřit, že Ježíš neexistoval, jen proto, že archeologové nenašli jeho fyzické důkazy. "Musíte si uvědomit, že Kristus byl jedním z více než milionu lidí žijících v této době ve Svaté zemi," řekl.

Zdroje:

www.ancientpages.com

www.newsweek.com

factsanddetails.com