Včasná detekce je klíčová

Rakovina konečníku začíná, když zdravé buňky konečníku projdou mutací DNA, která způsobí nekontrolovatelný růst a odolnost vůči buněčné smrti. Tyto zmutované buňky se hromadí a vytvářejí nádor, který může napadat okolní tkáně a metastázovat do jiných částí těla. Přesná příčina těchto mutací zůstává ve většině případů nejasná.

Dědičné genové mutace mohou zvyšovat riziko vzniku kolorektálního karcinomu. Lynchův syndrom a familiární adenomatózní polypóza jsou dobře definované genetické syndromy spojené se zvýšeným rizikem rakoviny tlustého střeva a konečníku. Genetické testování může tyto syndromy identifikovat a pomoci jednotlivcům snížit riziko.

Rizikové faktory

Pro úspěšnou léčbu je zásadní včasné odhalení rakoviny konečníku! Mezi příznaky patří změny střevních návyků – trápí vás častější návštěva toalety, průjmy, nebo naopak potíže s vyprazdňováním. Zbystřit byste měli, pokud se objeví krev ve stolici. Normální není ani neúplné vyprázdnění střev, bolesti břicha, nevysvětlitelný úbytek hmotnosti, slabost nebo únava.

K riziku vzniku rakoviny konečníku přispívá několik faktorů, mezi které patří například vyšší věk, afroamerický původ, osobní a rodinná anamnéza, zánětlivé střevní onemocnění, dědičné syndromy, strava a životní styl. 

Příznaky rakoviny konečníku: 

Zdroj: Youtube

Většina případů rakoviny konečníku se vyskytuje u osob starších 50 let, i když počet případů u osob mladších 50 let neustále roste. Riziko rakoviny konečníku zvyšuje výskyt rakoviny tlustého střeva a konečníku nebo polypů v rodinné anamnéze.

Riziko zvyšují onemocnění jako ulcerózní kolitida a Crohnova choroba. Genetická onemocnění, jako je FAP a Lynchův syndrom, zvyšují náchylnost k tomuto typu onemocnění. Strava s nízkým obsahem zeleniny, a vlákniny nedostatek pohybu, kouření, nadměrná konzumace alkoholu, cukrovka a obezita jsou spojené se zvýšeným rizikem.

Předchozí ozařování břicha pro jiné druhy rakoviny může také zvyšovat riziko rakoviny konečníku. Porozumění možným příznakům rakoviny konečníku je zásadní pro včasné odhalení a účinnou léčbu. 

Pokroky lékařské vědy, zejména genetické testování, nabízejí cenné nástroje pro identifikaci osob s vyšším rizikem. Dodržování zdravého životního stylu, pravidelná vyšetření a informovanost o rodinné anamnéze mohou přispět k prevenci a včasnému odhalení, a zlepšit tak výsledky u těch, kteří již rakovině konečníku čelí.

Zdroje: www.cancercenter.com, my.clevelandclinic.org, www.cancer.org