Toto číslo překvapilo také samotné výzkumníky. Předchozí studie totiž zkoumaly pouze léze na kostech a naznačovaly tak, že nádorová onemocnění sužovala pouze 1 % obyvatel. V novém bádání si odborníci přizvali na pomoc počítačový tomograf. Odhalili tak poškození uvnitř kostí, které navenek vypadaly zcela zdravě.

Vědci prohlédli ostatky 143 osob žijících v okolí Cambridge mezi lety 600 a 1600 našeho letopočtu. Jejich cílem bylo najít stopy nádorů tzv. kostních metastáz, vznikající zhoubným bujením buněk, jež se v kosti nevyskytují. Jsou však spojené s tumorem jiné tkáně. Šlo o vůbec první studii tohoto typu.

Rakovina ve středověku

Až doposud se myslelo, že mezi nejčastější příčiny onemocnění a smrti patřily ve středověku infekční nemoci, jako byla úplavice a dýmějový mor nebo podvýživa a zranění. „Rakovina se tak zařadila mezi hlavní třídy chorob, které naše předky trápily," říká spoluautorka studie Jenna Dittmar.

Související články

Pomocí CT vědci prozářili pozůstatky 96 mužů, 46 žen a pár jednotlivců neurčeného pohlaví. Důkazy o kostních metastázách, jež se objevily u 3,8 % jedinců, poté porovnali s daty z moderních výzkumů, která naznačují, že u třetiny až poloviny lidí rakovina z měkkých tkání napadne i kosti. Vyšel jim odhad rozšíření nádorového onemocnění pro středověkou Británii.

„Mezi vzorky se objevili jak chudí rolníci, tak také bohatí měšťané, pacienti z nedalekého špitálu i mniši z augustiniánského kláštera. I přesto, že množství zkoumaných kostí nebylo mnoho, a proto se výskyt rakoviny nedá vztáhnout k celému středověku, víme, že byla častá a stála za řadou úmrtí," vysvětluje Dr. Piers Mitchell z cambridgeské univerzity.

Smrtící nádor

Ve srovnání s dneškem je přitom 9-14 % populace trpící rakovinou stále zanedbatelné množství. Například v roce 2019 činil podíl nádorových onemocnění v České republice na všech úmrtích 26,97 %. Průměrně je tato choroba diagnostikována více než 87 000 pacientům. Statistiky ukazují, že v průběhu svého života rakovinou onemocní každý 3. obyvatel Česka.

Podle Národního onkologického programu může za rostoucí počet hlášených případů především znečištěné životní prostředí a nezdravý životní styl. Mezi důležitý faktor však patří také celková kvalita lékařské péče, díky níž se lidé dožívají vyššího věku a lepší diagnostika.

Zdroj: Youtube

Zdroje: www.linkos.cz, ct24.ceskatelevize.cz, www.stoplusjednicka.cz