Rakovina ve středověku: Rozbory těl z hřbitovů vědce šokovaly

Nataša Slánská | 23. 11. 2021

Rakovina je obecně považována za civilizační chorobu způsobenou kouřením, nezdravou stravou a znečištěným ovzduším. Odborníci se až donedávna domnívali, že v dobách před dovozem tabáku a průmyslovou revolucí rakovinou mohlo trpět maximálně jedno procento populace. Letošní výzkum provedený v britském Cambridge je ale vyvedl z omylu.

Vědci zkoumali ostatky 143 osob, které žily v okolí Cambridge mezi lety 600 a 1600 a byly pohřbeny na jednom ze šesti místních hřbitovů. Cílem výzkumu bylo najít stopy rakoviny, rozšířené z měkkých tkání či orgánů až do kostí. Šlo přitom o první studii, která hledala metastáze uvnitř kostí a nikoli jen na jejich povrchu. Nálezy odborníky více než překvapily.

Nemoc starší, než jsme mysleli

Poškození kostí vlivem zhoubného bujení v těle našli u pěti koster, což odpovídá 3,5 procentům analyzovaných vzorků. To ještě samo o sobě není nijak vysoké číslo; z moderní medicíny však víme, že zdaleka ne u všech onkologických pacientů se rakovina rozšíří až do kostí. V potaz je třeba vzít i část středověké populace, která mohla trpět nádorovým onemocněním v jeho počáteční fázi, ale brzy nato podlehla docela jiné nemoci, takže se rakovina nestihla rozvinout.

Co budilo největší hrůzu lidí ve středověku: Ne mor a smrt. Je to nepochopitelné
Magazín

Co budilo největší hrůzu lidí ve středověku: Ne mor a smrt. Je to nepochopitelné

Vědci tedy vzali tyto faktory v potaz a vypočítali, že rakovinou mohlo ve středověku trpět 9 až 14 procent obyvatel, což je nejméně desetkrát více, než se původně odhadovalo. "Mezi vzorky jsme měli ostatky chudých rolníků i bohatých měšťanů, mnichů z augustiniánského kláštera i pacientů ze špitálu," uvedl Dr. Piers Mitchell z cambridgeské univerzity.

"Doposud jsme se domnívali, že nejčastější příčinou špatného zdraví středověkých lidí byly infekční choroby jako úplavice a dýmějový mor, spolu s podvýživou a úrazy. Nyní k tomuto výčtu musíme přidat i rakovinu," vysvětlila spoluautorka studie Jenna Dittmar.

Závěry nejsou definitivní

Odborníci ale přiznávají, že zkoumaný vzorek byl příliš malý na to, aby se výsledek výzkumu dal vztáhnout k celému středověku. "Potřebujeme provést podobné studie i v jiných evropských oblastech a analyzovat ostatky z různých časových období," dodal Mitchell.

Ve srovnání s dnešní dobou je přitom 9-14 procent obyvatel trpících nádorovým onemocněním pořád málo. V současné Británii má rakovinu v těle 40 až 50 procent umírajících. Mohou za to špatné stravovací návyky, nezdravé zlozvyky i chemikálie v životním prostředí. Na druhé straně se ale dnešní lidé dožívají v průměru mnohem vyššího věku než ve středověku; je těžké odhadnout, u kolika středověkých osob by se bylo onemocnění na stará kolena rozvinulo, kdyby dotyční neumřeli už v mladším věku na mor či střevní infekci. Rakovina nakonec nemusela být pro středověkého člověka o mnoho menší hrozbou, než jakou je v současnosti.

Zdroje: edition.cnn.com, interestingengineering.com

Tagy Cambridge rakovina středověk Velká Británie výzkum