Společný projekt

Společný projekt oživení tváře Ramessese II. vedla Sahar Saleem, profesorka radiologie na Káhirské univerzitě. Jejím zaměřením je paleoradiologie, tedy studování mumií. Využívá lékařské zobrazovací metody, zejména počítačovou tomografii. Naskenovala již několik egyptských mumií, včetně 3 200 staré mumie slavného Ramessese II. Pro projekt „oživení“ faraonovy tváře vytvořila 3D model jeho lebky, který se stal podkladem pro rekonstrukci tváře. Provedla ji Caroline Wilkinsonová, ředitelka Face Lab z Liverpool John Moores University.

Vědecká rekonstrukce

Prvním krokem pro vědeckou rekonstrukci bylo tzv. digitální rozbalení. Vědci použili CT snímky faraonovy mumie a za pomocí analytického softwaru „vybalili“ jeho lebku z materiálů použitých při balzamování. „Software identifikuje vlastnosti různých vrstev materiálů na obličeji mumie, jako jsou například překrývající lněné obvazy a umožňuje digitální rozbalení faraonů,“ vysvětlila Sahar Saleemová.  

Postup rekonstrukce popsala Caroline Wilkinsonová: „…máme databázi předem vymodelované anatomie obličeje, kterou importujeme a následně upravíme tak, aby odpovídala lebce, takže v podstatě vytváříme obličej od povrchu lebky k povrchu obličeje, přes svalovou strukturu a tukové vrstvy, a nakonec vrstvu kůže.“  Dle vědců, jak dále vysvětlili, máme všichni stejné svaly a stejné úpony, ale různé populace a etnika mají různé průměrné rozměry v různých oblastech obličeje. „Nejvědečtějším přístupem je použít měření rozměrů od populace, která je co nejblíže vašemu subjektu, což jsme udělali. Takže víme, že přibližně 70 % povrchu rekonstrukce obličeje má chybu ne větší než 2 mm. Pokud jde o odhad tvaru na základě kosterních detailů, jsme si poměrně jistí.“

Zdroj: Youtube

Krásná tvář

Dle vědců bylo nejtěžší částí projektu dokončení tváře, zejména barvy pleti, vlasů, očí a detaily jako pigmenty, vrásky, piercing. Informace získali z písemných pramenů a zachovaných zbytků měkké tkáně. Sahar Saleemová říká: „… zrekonstruovaná tvář je vmimořádně krásný Egypťan s rysy obličeje charakteristickými pro Ramessese II. – výrazný nos a silná čelist. Vizualizaci jemných rysů obličeje, jako jsou piercingy v uších a účes umožnil také moderní software pro rekonstrukci obrazu.“ Tvář devadesátiletého panovníka pak vědkyně „omladily“ a zrekonstruovaly jeho tvář do doby, kdy mu bylo 45 let, tedy kdy byl na vrcholu sil. Ramesses II. Veliký (1303-1213, př. n. l.) byl egyptským faraonem 19. dynastie a vládl 66 let. Toto je jediná vědecká rekonstrukce jeho obličeje založená na CT skenování skutečné mumie. Předchozí rekonstrukce byly spíše umělecké. Při pohledu na jeho zrekonstruovanou tvář by si nezasvěcený nejspíš vůbec netipnul, že jde starověkého Egypťana. Tedy soudě dle toho, jak je jeho tvář známá ze soch.

 Zdroje: www.dailymail.co.uk, www.timesofisrael.com, www.thenews.com.pk