Australští vědci obnovili slavný experiment a potvrdili, že pokud realitu alespoň ve velmi malém měřítku nezměříme, vůbec neexistuje.

Australští vědci dokázali šokující věc

Ačkoliv je to na první pohled poměrně složité, vědci si myslí pravý opak. Pokud máme objekt, který se může chovat jako částice nebo jako vlna, v jakém okamžiku se tento objekt "rozhodne"?

Naše logika by zřejmě předpokládala, že objekt je buď vlnový, nebo částicový. Kvantová teorie však říká, že výsledek závisí na tom, jak je objekt na konci své cesty změřen. Přesně to nyní zjistil tým vědců z Australské národní univerzity.

"Dokazuje to, že měření je vším. Na kvantové úrovni realita neexistuje, pokud se na ni nedíváte," uvedl v tiskové zprávě vedoucí výzkumník a fyzik Andrew Truscott.

Myšlenkový experiment Johna Wheelera s opožděnou volbou, jak se danému jevu říká, byl poprvé aplikován v roce 1978. Tehdy za využití světelných paprsků odrážených zrcadly. Nyní, téměř o 40 let později, se australskému týmu podařilo experiment zopakovat pomocí atomů helia rozptýlených laserovým světlem.

"Předpovědi kvantové fyziky o interferenci se zdají být dost podivné, když se aplikují na světlo, které se jeví spíše jako vlna, ale provedení experimentu s atomy, což jsou složité věci, které mají hmotnost a interagují s elektrickými poli a tak dále, přidává na podivnosti," řekl Roman Chakimov, doktorand, který na experimentu pracoval.

Realita neexistuje a čas nedává žádný smysl

Pro dosažení pozitivních výsledků uvěznil tým několik atomů helia v suspendovaném stavu známém jako Boseho-Einsteinův kondenzát. Následně byly všechny atomy vysunuty, dokud nezůstal poslední.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Právě ten byl následně vpuštěn přes dvojici laserových paprsků, které vytvořily mřížkový obrazec, jenž fungoval jako křižovatka, která rozptylovala dráhu atomu. Podobně, jako by pevná mřížka rozptylovala světlo.

Přidáním druhé mřížky pak atom prošel oběma cestami jako vlna. Když však druhá mřížka přidána nebyla, nebyla pozorována žádná interference, jako by si atom vybral pouze jednu cestu. Budoucí měření tak ovlivnilo cestu atomu, vysvětlil Truscott. Experiment je tak důkazem, že realita neexistuje a čas vlastně nedává žádný smysl.

Zdroje:

www.inverse.com

anciently.net

theconversation.com