Je široká asi 420 kilometrů, nachází se přibližně 3000 kilometrů pod povrchem a urazí vzdálenost asi 50 kilometrů za rok. „I když se zdá, že je to málo, musíme si uvědomit, že jde o velmi hustý kov. Spotřebovává obrovské množství energie,” vysvětluje Chris Finlay z Národního vesmírného institutu na Technické univerzitě v Dánsku.

Zároveň se ukazuje, že materiál zrychluje. Nyní se pohybuje třikrát rychleji, než je typická rychlost vnějšího jádra a sto tisíckrát rychleji než zemské tektonické desky. Proč tomu tak je, je ale stále záhadou. Je však jisté, že se z oblasti Sibiře přesouvá do Evropy.

Obří žhavá řeka

Odborníci tuto řeku přirovnávají k atmosférickému tryskovému proudění, tedy pásu vzduchu, jenž využívají letadla. „Podobně, jako je jet stream vyvolaný rozdílem teplot mezi zeměpisnými šířkami, tento podzemní pruh lávy pravděpodobně souvisí s hranicí mezi dvěma různými oblastmi v jádře,” říká Chris Finlay.

Samotné zemské jádro si můžeme představit jako avokádovou pecku o velikosti dvou třetin Měsíce, skládající se převážně z železa. Dosahuje teploty 5 400 stupňů Celsia, což je téměř stejně jako na Slunci. Obklopuje ho 2000 km široká slupka složená z tekutého železa a niklu. 

Rozdíly tlaku a teploty mezi těmito vrstvami vytvářejí pohyby a víry v tekutině a spolu s rotací planety generují elektrické proudy. Ty zase vytvářejí magnetická pole. Satelitní data odhalila „laloky“ magnetického toku, jež výzkumníkům umožňovaly sledovat rychlost a směr řeky.

Změna magnetismu

„V současnosti není jasné, proč tryskový proud zrychluje, může to ale souviset se vztlakem, nebo možná pravděpodobněji se změnami v magnetickém poli,” spekulují vědci v článku, vydaném v prestižním časopisu Nature. „Může jít o přirozenou součást vnitřního cyklu Země.”

Zdroj: Youtube

Jednou za několik tisíc let totiž dochází k přepólování planety, kdy se Sever stane Jihem a Jih Severem. Že se tento úkaz blíží dokazuje fakt, že magnetické pole Země slábne rychlostí asi 5 procent za století. 

Zdroje: www.sciencealert.com, www.bbc.com, www.messagetoeagle.com