Během následujících let byly odhaleny desítky dalších hrobů a vzácných artefaktů, které patřily členům nejstarší křesťanské komunity ve Skotsku. Archeologové odkryli důkazy o první metropoli, rozsáhlých obchodních kontaktech i rozvíjejícím se poutnickém businessu před 1600 lety.

Stále však zůstávalo záhadou, kdo byl ve vzácných kamenných rakvích uložen. Odborníci se proto rozhodli, že ostatky podrobí analýze izotopů a radiouhlíkovému datování. Samozřejmostí bylo také studium dobových pramenů a průzkum posmrtného vybavení. 

Bohatí a úspěšní

Detektivní práce se vyplatila. Bylo potvrzeno, že do první rakve byl uložen whithornský biskup Walter. Jeho kostra prozradila, že byl za svého života obézní a rád jedl ryby. To znamená, že o finance neměl nouze. Dokazuje to i vzácný zlatý prsten vykládaný smaragdy a rubíny a také ozdobná berla.

I druhý muž patřil mezi církevní elitu. Ten však s žádnými poklady pohřben nebyl. Místo jeho uložení k věčnému odpočinku ale napovídá, že byl s největší pravděpodobností součástí biskupovy družiny.

Třetí kamenná rakev vědce překvapila nejvíce. Ležela v ní žena, která zemřela kolem dvacátého roku života. Její ostatky spočívaly na lůžku z lastur. „To souvisí s náboženskými poutěmi do Whithornu,” vysvětluje bio-archeoložka Shirley Curtis-Summers. „Lidé, jež zde přicházeli k hrobu svatého Niniana, misionáře z osmého století, nosili na krku náhrdelníky z mušlí.

Rekonstrukce obličeje skotské ženy

Osud třech pohřbených odborníky tak zaujal, že se rozhodli oslovit forenzního umělce Christophera Rynna s nabídkou, zda by jim mohl vrátit tvář. Kraniofaciální antropolog neváhal a s nadšením se pustil do práce. Odhalil, že biskup Walter měl širokou bradu a přísný pohled, jeho pobočník se narodil s rozštěpem rtu a žena byla extrémně krásná.

„S tak souměrným obličejem jsem se nikdy nesetkal,” přiznal autor. „Je to důkaz toho, že měla spokojené dětství. Když rosteme, tvář se nevyvíjí stejnoměrně. Jakákoli nemoc, psychické trauma, ale i noční můry nebo hlad, to vše symetrii naruší.”

Christopher Rynn tedy předpokládá, že žena chudobou nikdy netrpěla, ani nebyla vystavena tvrdé práci. S největší pravděpodobností patřila mezi vyšší sociální vrstvu, což dokládá také to, že její rakev byla uložena ve společné kryptě se zástupci duchovenstva.

Zdroj:

www.idnes.cz, www.dailymail.co.uk, www.whithorn.com