Výzkum, který vedli vědci ze Smithsonova národního přírodovědného muzea a dalších institucí, vrhá světlo na dávné používání kamenných nástrojů a konzumaci velkých zvířat. Podívejte se na video:

Zdroj: Youtube

Kdo nejstarší nástroje vyrobil?

Tradičně se vědci domnívali, že kamenné nástroje dokázal vytvořit pouze rod Homo, do kterého patří moderní člověk. Objev zubů rodu Paranthropus spolu s kamennými nástroji tento předpoklad zpochybňuje. Rick Potts, hlavní autor studie, vyjádřil fascinaci, která tento nález provází, a označil jej za "kdovíjakou záhadu".

Artefakty nalezené na lokalitě jsou pravděpodobně nejstaršími příklady oldowanské sady nástrojů, významné inovace doby kamenné. Tyto nástroje se používaly k různým účelům, od porážení hrochů až po zpracování rostlinných materiálů.

Překvapivě byly při vykopávkách objevené také masivní stoličky patřící blízkému příbuznému homininů, druhu Paranthropus, což vyvolává zajímavé otázky ohledně identity výrobců nástrojů. Zuby jsou nejstaršími dosud nalezenými fosilními pozůstatky parantropa, proto se vědci ptají, který z lidských předků kamenné nástroje vyrobil. Jak uvedl Rick Potts, hlavní autor studie a Peter Buck, „mezi vědci dlouho panoval předpoklad, že kamenné nástroje byl schopný vyrábět pouze rod Homo, do kterého člověk patří. Ale nález Paranthropa vedle těchto kamenných nástrojů otevírá fascinující otázku, kdo to je." 

Význam nálezu přesahuje stáří artefaktů

Naleziště v Keni je vzdálené více než 800 mil od dosud známých nejstarších příkladů oldowanských nástrojů, což naznačuje, že tato technologie měla širší původ, než se dosud předpokládalo.

Oldowanský soubor nástrojů se skládá z kladívek, jader a šupin. Tyto kamenné nástroje se používaly k různým činnostem, například k úderům do kamenů za účelem vytvoření dalších nástrojů nebo k tlučení materiálů. Na základě analýzy vzorů opotřebení kamenných nástrojů a zvířecích kostí dospěli vědci k závěru, že raní předkové člověka využívali oldowanskou sadu nástrojů ke zpracování široké škály materiálů a potravin, včetně masa a dokonce kostní dřeně.

Jedno z nejstarších nalezišť vůbec

Nově objevená lokalita, pojmenovaná Nyayanga, přinesla množství artefaktů a zvířecích kostí, což svědčí o sofistikovanosti procesu výroby nástrojů ve srovnání s předchozími nálezy. Vědci použili různé datovací techniky, podle nichž se stáří artefaktů pohybuje mezi 2,58 a 3 miliony let, což z Nyayangy činí jeden z nejstarších příkladů oldowanské technologie.

Kdo ale nástroje skutečně používal: Lidé?

Otázka, která linie homininů byla za tyto nástroje zodpovědná, zůstává otevřená. Přítomnost druhu Paranthropus vedle artefaktů naznačuje, že kamenné nástroje mohl vytvořit právě tento druh, případně více linií.

Objev nabízí pohled na rozmanitá prostředí a adaptivní chování našich předků ve východní Africe před miliony let. Kamenná technologie hrála klíčovou roli v jejich schopnosti prosperovat uprostřed změn prostředí. Výzkum byl podpořen několika institucemi, včetně Smithsonian, National Science Foundation a Leakey Foundation.

Vykopávky řeznického naleziště v Keni starého 3 miliony let zpochybňují dlouho převládající názor, že lidé byli v tomto období jedinými výrobci nástrojů. Přítomnost zubů parantropa vedle kamenných nástrojů vyvolává otázky ohledně identity výrobců nástrojů. Tento nález poskytuje cenné poznatky o raném používání kamenných technologií a o adaptaci raných homininů na různá prostředí.

Zdroje: www.si.edu, www.abc.net.au