Zbraň připomínající píšťaly kostelních varhan byla jedním z prvních pokusů zkonstruovat rychlopalné dělostřelectvo. Byla navržena tak, aby střílela olověné koule v rychlém sledu. Díky tomu, že byla umístěna na platformě s koly, mohla se pohybovat po celém bojišti.

Poprvé se ribauldequin objevil během stoleté války v roce 1339 v armádě anglického krále Edwarda III. Měl dvanáct hlavní o délce 66,5 cm. Střílel náboje o průměru 16 až 18 mm. Devítihlavňové kanóny byly použity v habsbursko-valoisských válkách, jež probíhaly mezi lety 1494 až 1559. Varhanní zbraň rozmetávala vojáky ve Válkách růží. Král Ludvík XII. údajně vlastnil ribauldequin s padesáti hlavněmi, z nichž všechny střílely najednou.

Dělostřelectvo

První zmínky o dělostřelectvu se datují na začátek 14. století. „První kanón se objevil ve Flandrech kolem roku 1314, v Anglii o sedm let později a ve Francii roku 1326," píše historik John Childs. V Čechách byly poprvé použity při obléhání Skály u Horažďovic v roce 1399.

V 15. století už děla patřila k pravidelné výzbroji většiny evropských armád. Většinou se však používala při dobývání. Za první polní dělostřelce se považují husité, kteří si zároveň přizpůsobili svým možnostem známé druhy palných zbraní, jako byly tarasnice a srubnice. Vytvořili i nový druh – houfnici.

V 16. a 17. století se dělostřelectvo již teoreticky zkoumalo. Výsledkem bylo lepší zamíření, delší dostřel a celková efektivita zbraní. Objevují se také první náznaky vojenské organizace a experimenty s odlehčováním hlavní a mobilitou.

Ribauldequin

Také Ribauldequin prošel vývojem. Polské modely již nemají hlavně vedle sebe, ale pyramidově nad sebou, což umožňovalo lepší míření. Zůstala však významná nevýhoda, a to, že stále dlouho trvalo, než se zbraň nabila.

Zdroj: Youtube

Ve východní Evropě byly pekelné stroje využívány až do 17. století. Jako raný typ vícehlavňové střelné zbraně byly považovány za předchůdce Mitrailleuse, kulometu s jednorannou hlavní, vynalezeného v roce 1851 kapitánem belgické armády Fafschampsem.

Zdroj:

www.unob.cz, www.is.muni.cz, www.thevintagenews.com, www.en.wikipedia.org