Richard Lví srdce (1157 – 1199) se rozhodně neprojevoval jako vlastenec a historikové se domnívají, že možná ani neuměl anglicky. Mládí trávil převážně v Akvitánii, odkud pocházela jeho matka Eleonora. Na francouzském území měl své zájmy i jeho otec Jindřich II. - používal tituly hrabě z Anjou a vévoda z Normandie, a byl tedy vazalem francouzského krále Ludvíka VII.

Maminka byla doma paní generál

Vztah mezi oběma králi se neobešel bez komplikací, neboť Eleonora byla původně manželkou Ludvíkovou. Jako oficiální důvod rozvodu manželé uvedli svou pokrevní příbuznost a královninu údajnou neplodnost. U dvora ale každý věděl, že to mezi nimi neklapalo. Eleonora vykazovala nespoutanou povahu, osobně doprovodila Ludvíka na křížovou výpravu, pletla se do politiky a jakmile její názory narazily na manželův odpor, začala si milostný románek s vlastním strýcem.

Jindřicha II. tyto zvěsti neodradily. Později nicméně litoval, že se nechal královninou krásou očarovat. Sice mu porodila hned několik synů, což v Ludvíkovi zřejmě vyvolalo závist, protože jemu samému darovala jen dvě dcery, ale její ambice byly mnohem vyšší, než se slušelo na pokornou středověkou dámu. Sotva synové dospěli, začala je proti Jindřichovi štvát.

Mladý Richard se svými dvěma bratry proti otci vytáhl do boje o francouzské državy, a navíc se spojil s jeho sokem Ludvíkem. Otci se podařilo přimět chlapce k poslušnosti, ale od té doby už důvěřoval jen nejmladšímu Janovi, který se vzpoury kvůli nízkému věku nezúčastnil.

Válečné pole ho vábilo víc než lože manželské

Jan byl tedy tatínkův mazánek a Richard zase maminčin. Eleonora byla štěstím bez sebe, když její nejoblíbenější syn ve svých 31 letech nastoupil na anglický trůn. Vrásky jí činila jen jeho neochota najít si nevěstu. Richard podle dobových pramenů nejevil o dívky zájem, miloval jen svou matku. Do chomoutu se nehrnul ani po své korunovaci, ačkoli bylo téměř povinností, aby se oženil a zplodil následníka. Více než ženy ho přitahovala válka. Když papež Řehoř vyzval křesťanskou Evropu k dobytí pevnosti Akkon v Palestině, přihlásil se jako první.

Zoufalá Eleonora mu narychlo dohodla sňatek s navarrskou princeznou Berengarií a nevěstu mu dovezla přímo do vojenského ležení na Sicílii. Její snaha však byla marná. Richard se sice s novomanželkou spřátelil, ale intimnímu životu asi moc nedal, protože zůstal bezdětným.

Drtivou většinu doby své vlády strávil na válečném tažení a neměl ponětí, co se děje v Anglii, kde za něho zatím vládl mladší bratr Jan Bezzemek. Pro Angličany byl postavou téměř imaginární a nejspíš i idealizovanou. K ideálnímu vládci měl ve skutečnosti hodně daleko. Jak bylo ve středověku zvykem, jeho vojáci za sebou nechávali vypálené vesnice, povražděné civilisty a zpustošenou zemi. Šlo o taktiku, jak oslabit nepřítele - zabít rolníky a zničit pole, aby země vyhladověla a rychleji se vzdala.

Při dobývání Akkonu Richard navíc nechal pobít 2600 muslimských zajatců, i když jim původně slíbil svobodu. Toto hanebné gesto znovu rozvířilo oheň mezi oběma znepřátelenými stranami, které už byly blízko příměří. Spílat mu začali i jeho spojenci. Zpátky do Anglie se vydal v přestrojení a manželku raději poslal jinou cestou. Dobře věděl, že si na něj kdekdo v Evropě brousí zuby.

Neslavný konec nepopulárního krále

V Rakousku byl nicméně poznán, dopaden a vsazen do vězení. Anglii se podařilo za něj zaplatit vysoké výkupné teprve po dvou letech. Ani tentokrát se však Richard v rodné zemi dlouho neohřál, potřeboval totiž vyřešit neklidnou situaci na svých panstvích ve Francii. A právě tady byl na jaře roku 1199 postřelen kuší. Do rány vnikla infekce, kterou se lékařům nepodařilo vyléčit. Král zemřel ve věku pouhých 42 let, bez dědiců a nikým neoplakáván - s výjimkou své matky, jež ho stihla ještě naposledy obejmout.

Přezdívka Lví srdce pak nevznikla jako ocenění jeho chrabrosti v boji, nýbrž kvůli abnormálně velkému srdci, které mu po smrti z těla vyňali balzamovači. Orgán byl podle nich tak veliký, jako by šlo o srdce lva. Dnes už je z tohoto ostatku jen prášek, takže se nedá usoudit, zda Richard trpěl vrozenou srdeční vadou. Doboví lékaři nicméně jeho srdce popsali jako podivnou anomálii.

Zdroje: www.historyextra.com, nasregion.cz