Richard Lví srdce se narodil roku 1157 jako druhorozený syn anglického krále Jindřicha, mládí ale strávil ve Francii, kde jeho rodina držela významná léna. Silně ho ovlivnila rytířská kultura a osobně prý skládal trubadúrské písně, témata si však vybíral zásadně bojovná, o milostné skladby nestál. Ač to bylo mezi francouzskými rytíři podivné, ženy ho nezajímaly. Hluboké city choval jen ke své matce, která na něho nedala dopustit.

Zastávala se ho i poté, co spolu se svými dvěma bratry vytáhl do boje proti otci. Mladíkům se nechtělo čekat na dědictví a snažili se získat moc v jednotlivých krajích už za otcova života. Spřáhli se kvůli tomu dokonce s francouzským králem Ludvíkem, což otec vnímal jako velkou zradu. Synům musel ustoupit, ale nikdy se s nimi zcela neusmířil. Zato si rozmazlil synka čtvrtého a nejmladšího, Jana Bezzemka, který byl v té době ještě malým dítětem a vzpouru bratrů nechápal.

V roce 1189 král Jindřich zemřel. Vzhledem k tomu, že jeho nejstarší syn byl už v té době také po smrti, anglický trůn převzal Richard. Jeho matka v tu chvíli propadla panice, protože Richardovi bylo už 32 let a pořád zůstával svobodný a bezdětný. Pokud měl být králem, musel si najít manželku a zplodit s ní dědice.

Richard na matčino naléhání nijak nereagoval. Místo toho přijal výzvu papeže Řehoře a vyrazil na křížovou výpravu. Matka ho dohonila na Sicílii a na místě ho donutila ke sňatku s navarrskou princeznou Berengarií, kterou mu sama vybrala a dovezla.

Z Berengarie se vyklubala dobrodružná duše; nevadilo jí, že s manželem tráví svatební noc ve vojenském ležení, a doprovodila ho až do Svaté země. Žádný potomek se však ze svazku nenarodil. Historikům nezbývá než spekulovat, zda byl Richard Lví srdce asexuálem nebo trpěl impotencí. Objevila se i verze, že mohl být homosexuálně orientován.

Richard si získal pověst udatného vojevůdce, na druhé straně byl ale špatným vladařem a ještě horším diplomatem. V Anglii prakticky nikdy osobně nepobýval, takže za něho vládl otcův oblíbenec Jan Bezzemek, a při válečných taženích si znepřátelil Francouze i Rakušany, kteří měli být jeho spojenci. Při obléhání Akkonu se pak projevil rovnou jako nelítostný vrah, když nechal pobít 2600 muslimských zajatců, ačkoli jim byla v rámci mírových jednání přislíbena svoboda.

Do období Richardovy vlády spadá i pověst o Robinu Hoodovi; podle vyprávění byl Jan Bezzemek krutovládcem a Angličané se nemohli dočkat návratu dobrotivého krále Richarda z křížové výpravy. Staří kronikáři však píší pravý opak. "Dejte si pozor, ďábel je puštěn ze řetězu," upozornil francouzský panovník Filip II. Jana Bezzemka, když byl Richard na cestě zpátky do rodné země.

Problémy ale čekaly spíš Filipa, protože Richard své zájmy obrátil do Francie. Opět se válčilo a už to vypadalo, že francouzský král ztratí řadu strategických bodů v Normandii, když byl v dubnu roku 1199 Richard zraněn šípem a zemřel na infekci.

Přízvisko Lví srdce získal posmrtně, když mu balzamovači vyňali orgány. Jeho srdce prý mělo nadprůměrnou velikost, jako by to bylo "srdce lva".