O jejich vztahu se dozvídáme ze zprávy jejich současníka, Rogera de Hovedena, ve které stojí: „Richard (tehdy) vévoda z Akvitánie, syn anglického krále, zůstal u Filipa, francouzského krále, který ho tak dlouho ctil, že jedli každý den u stejného stolu a ze stejného jídla a v noci je jejich postele neoddělovaly. A francouzský král ho miloval jako svou duši…“

Další zvláštní okolností byly zvěsti, že se Richard moc nevídal se svou ženou a neměl v úmyslu plodit legitimní děti. Tento důkaz zmínil v roce 1948 historik John Harvey.

Poustevník znal pravdu?

Krom toho ho prý poustevník, kterého potkal při svých cestách, pokáral, že nespí se svou ženou a oddával se „hříchu Sodomy.“ Samotný Richard se dvakrát přiznal a vykonal pokání.

Filip měl naopak tři manželky. První žena umřela při porodu, druhou nechal uvěznit v klášteře a se třetí se moc nevídal (Zdroj:timalderman.com).

Nikoli homosexualita, ale respekt

Ač se to může zdát jako jednoznačné potvrzení homosexuality obou mužů, nakonec to tak být vůbec nemuselo. Sdílení ložnice nebylo v kontextu doby ničím neobvyklým. Většinou za tím nebylo nic sexuálního.

Profesor John Gilingham zmínil, že „je základní chybou předpokládat, že čin, který má pro nás dnes jeden symbolický význam, měl stejný význam před 800 lety.“

Zdá se to tedy byl jen další způsob, jak Filip beze slova dával Richardovi najevo, že si ho váží (Zdroj:troymedia.com).

V konkrétním případě Richarda a Filipa mělo jejich sdílení lože vyjadřovat politické prohlášení. Tímto činem prohlašovali, že mezi Anglií a Francií probíhá spojenectví. Primárním cílem bylo přitom svrhnout Jindřicha II. (Zdroj:www.todayifoundout.com).

Politická souhra vyústila ve válku

Na začátku měli tedy muži velmi vřelý vztah. Filip dokonce pomohl Richardovi vyhrát anglickou korunu. Nakonec však všechno bylo jinak.

Vzájemný respekt se zvrátil a nastala otevřená válka. Přestože Richard vyhrál většinu bitev, tak ho Filip přežil. Po Richardově smrti se stal králem jeho bratr John, se kterým rovněž vedl Filip vleklou válku. Mohlo za to Filipovo podezření, že bratr Richarda zabil snoubence jeho dcery.

Historické zvyky

Pravdou je, že vyjadřování politických vztahů v minulosti bylo mnohem více osobní a „dotykové“ než je tomu dnes. K prokázání důvěry v druhého se používala řada částí těla.

V minulosti tak můžeme najít mnoho „homosexuálních“ případů. Při „polibku míru“ se třeba středověcí vládci běžně zdravili letmými polibky. V monarchii bylo pak běžné, že oblíbení služebníci spali králi u postele.

Konkrétně u Richarda byla důvěra vyjadřována skrze postel. John Salisbury zas ve svém díle Metalogicon píše: „Byl jsem mu (papež Hadrián IV.) bližší než jeho matka a nevlastní bratr. Ve skutečnosti prohlašoval, jak veřejně, tak soukromě, že mě miluje víc než kterýkoliv jiný smrtelník…“

Oto III třeba popsal svého poradce a vychovatele Vojtěcha z Prahy jako „nejsladšího komorního kolegu.“ Údajně spolu spali ve stejné místnosti, protože „ho miloval“ (Zdroj:www.theguardian.com).