6. dubna 1199 zaplatil Pierre Basile, známý rovněž jako Bertran de Gurdun a John Sabroz, za vraždu krále Richarda I. životem stažením z kůže. Jaký byl však jeho příběh? Verze se dosti výrazně liší – jedna hovoří o tom, že chlapec vraždu krále plánoval, druhá zase o tom, že šlo o nešťastnou náhodu. A ani sled událostí a místa se neshodují.

Nešťastná náhoda, nebo plán?

Pierre byl limuzínský chlapec, který by se pravděpodobně neproslavil ničím. Kdyby však 25. března 1199 nezastřelil anglického krále Richarda I. Nešlo ale o plánovanou vraždu – chlapec jej trefil z kuše při obléhání Châlus-Chabrol. Pravdou je, že král, který se snažil odstranit železnou mříž, nebyl zraněn Pierrovým šípem smrtelně, ale rána, kterou utrpěl, vyústila v gangrénu neboli sněť.

Basile byl jedním z mála vojáků, kteří hrad bránili. Hrad byl velice špatně opevněn a na obléhání nebyl téměř připraven, takže se muselo využít cokoli. Na obranu byly použity dokonce i pánve, což Angličany pobavilo. Basile sám byl nucen bránit hradby dlážděným brněním a vyrobeným provizorním štítem. Možná i tento jeho vzhled odvedl královu pozornost, a tak došlo k jeho zranění.

Jiné zdroje ale uvádějí, že se nejednalo o náhodu, ale Basil využil příležitosti, aby tak pomstil smrt svého otce a dvou bratrů, za jejich smrtí stál Richard I.

Potrestání, nebo ne?

Je známo, že si král svou nepozornost a sled celé události pamatoval, jelikož zprvu nechtěl Basila nijak potrestat. Je tedy možné, že skutečně zabil jeho blízké? Těsně před svou smrtí totiž král projevil svému vrahovi nečekané milosrdenství a chlapce nikterak nepotrestal. Nechal si jej - těžce zraněný - předvolat a všichni očekávali, že král Basila na místě popraví. K překvapení všech se tak nestalo a Richard I. chlapci naopak osobně řekl, aby žil, a ještě mu vyplatil peníze na cestu. Vybavil jej 100 šilinky.

Jenže bohužel rána se zanítila a způsobila královu smrt. 6. dubna tak panovník na následky infekce zemřel, tudíž i jeho rozkazy byly ignorovány. A za to Basile zaplatil. Kapitán žoldáků Mercadier nedbal rozkazů mrtvého krále a rozhodl se vzít spravedlnost do svých rukou. Na smrt hocha se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Mercadier toužil po odplatě

Richardovo rozhodnutí omilostnit chlapce v řadách jeho nejbližších spolubojovníků vyvolalo po jeho smrti pobouření. Zejména Richardova pravá ruka, bojovník Mercadier, jenž sloužil králi od roku 1184 a vybojoval pro něj řadu významných vítězství, se rozhodl vykonat pomstu osobně. A zde dochází k dalším nejasnostem v pramenech.

Tato verze hovoří o tom, že Mercadier stál v čele skupiny, která zaútočila na hrad Chateau de Chalus-Chabrol, kde se Basile skrýval, a chlapce zajal. Dále je verze stejná - nejprve nechal kata, aby Basila stáhl zaživa z kůže a až potom jej oběsil. Jeho tělo pak spočinulo záměrně v neoznačeném hrobě.

Basile možná žil ještě dlouho

Jak uvádějí dobové kroniky, trest byl skutečně obzvlášť krutý, jelikož chlapec byl Basile byl „zaživa stažen z kůže jako dobytek. Čepel mu jezdila po kůži a odlupovala z ní veliké cáry, pod nimiž je vidět červené maso.” Po stažení z kůže byl nakonec ještě oběšen.

Mercadierova pomsta sice byla dokonána, i tak ovšem zůstává příběh chlapce, jemuž dal umírající král milost, jedním z ojedinělých příběhů anglické historie. Na doument o Richardu Lví srdce se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Jiné historické prameny ale naopak ukazují, že Pierre Basile žil ještě dlouho po takto popsané smrti. Podle historických průzkumů, kam spadá i objev listiny z roku 1239, se zdá, že žil ještě dlouho po roce 1199. To může být podloženo i tím, kolik jmen chlapec měl. Kronikáři tedy neznali jeho pravé jméno, proto mohla být jeho identita snadno zaměněna.

Zdroje:

www.executedtoday.com, en.wikipedia.org, www.securitymagazin.cz