Vyřezávaný předmět o délce 160 milimetrů byl objeven v roce 1992 v příkopu v římské pevnosti Vindolanda poblíž Hadriánova valu, který kdysi označoval severozápadní hranici Římské říše v severní Anglii. Ležel vedle zbytků obuvi, oděvů a dalších nástrojů, jež byly s největší pravděpodobností používány v krejčovské dílně. Vědci ho proto uložili do sbírek jako šicí potřebu. 

Nikdo se nad jeho podivným tvarem nepozastavoval. „Na této politicky napjaté hranici se Římané střetávali s barbary, jichž se báli. Mužské přirození bylo všudypřítomným znakem ochrany. Našli byste ho na čemkoli. Na zdech, krabicích i na jezdeckém vybavení,” vysvětluje docent archeologie na Newcastle University ve Spojeném království a autor studie Rob Collins. „Přesto se tato věc nepodobá ničemu jinému, co kdy bylo na území bývalé Římské říše objeveno.”

Římská pomůcka

Kromě prohlubně na špičce je dřevěná pomůcka zcela hladká. Podle odborníků existují tři důvody, proč tomu tak je. Nástroj se mohl používat jako palička k hmoždíři a specifický tvar předával potravinám ochrannou energii. Absence skvrn, které by rozdrcené koření za dřevě zanechalo, ale tuto hypotézu zpochybňuje.

Je také možné, že předmět zdobil sochu nebo budovu. Procházející lidé se ho mohli dotknout pro štěstí podobně, jako hladíme například chlapce s rybou v ruce ve Františkových lázních. Problémem ale je, že dřevo nejeví známky zvětrávání, ani na něm nejsou stopy pro zasazení do konstrukce.

Nejzajímavější je poslední teorie, že dřevěný artefakt sloužil jako dildo. „Víme, že staří Římané a Řekové používali sexuální nástroje. Jedním z nich může být i tento nález z Vindolandy,“ říká Rob Collins. Dnes bychom ho nazvali hračkou pro dospělé. Odborníci ale upozorňuji, že tento termín možná v římských dobách neplatil. „Podobné náčiní se mohlo používat jako ukázka moci, například mezi zotročenou osobou a jejím pánem, jak opakovaně dosvědčují texty v římské literatuře,” vysvětluje archeolog. 

Jeden z mnoha

Pomůcku z jasanového dřeva prý podle odborníků vyřezal mistr svého řemesla. „Jen díky kvalitnímu zpracování přežila 2000 let,” říká Rob Sands z University College Dublin. I přesto, že je nález šokující, není jediný svého druhu.

Zdroj: Youtube

Nejstarší dildo pochází z doby před 28 000 lety. Je vyrobeno z leštěného kamene a objeveno bylo v jeskyni Hohle Fels poblíž Ulmu ve Švábské Juře. „Musíme si uvědomit, že sexuální nástroje jsou součástí lidské historie. Ať se nám to líbí nebo ne,” krčí rameny Rob Collins.

Zdroje: www.livescience.com, www.news.bbc.co.uk, www.edition.cnn.com, www.sciencealert.com