Dělníci opravovali potrubí a vykopali poklad. 600 kg mincí má cenu miliard korun

Lenka Bělská | 4. 11. 2022

Poklady jsou všude kolem nás. Potvrdit to mohou španělští dělníci, kteří během výkopových prací objevili devatenáct nádob plných bronzových mincí starých více než dva tisíce let. Podle historiků jde o unikátní nález nevyčíslitelné hodnoty.

Krásy Pyrenejského poloostrova lákaly dobyvatele od nepaměti. Výjimku netvořili ani Římané, kteří si starověké Španělsko podrobili po dvou stech letech krvavých bojů proti Keltiberům, Kantabrům a Lusitánům kolem roku 19 př. n. l.

Většina Čechů si mylně myslí, že jsme Slované. Testy DNA ale tvrdí něco jiného
Magazín

Většina Čechů si mylně myslí, že jsme Slované. Testy DNA ale tvrdí něco jiného

Během několika desítek let byla země protkána množstvím silnic, vybudovaly se zde vojenské tábory, kolonie a města, v nichž se usazovali římští veteráni. Hispánie se zařadila po bok Itálie a stala se dalším centrem římské kultury. Kvetl zde obchod, řemesla, křesťanství, ale také umění. Narodil se zde například filozof a dramatik Seneca mladší, tvůrce epigramů Martialis nebo básník Lucanus.

Římské mince Sevilla

Z období římské nadvlády se dochovala řada památek. Patří mezi ně i nález 600 kilogramů starých mincí, které byly uloženy v amforách, tedy nádobách obvykle sloužící na skladování vína nebo obilí. Poklad objevili dělníci, již v jihošpanělské Seville opravovali kanalizaci.

Zdroj: Youtube

Bronzové mince pocházejí z přelomu třetího a čtvrtého století. Zobrazují vládnoucí panovníky, císaře Maximiána a Flaviuse Valeriuse Constantinuse. Svatý Konstantin se proslavil jako reformátor náboženské politiky Římské říše. Zároveň přemístil její centrum z Říma do Konstantinopole, dnešního Istanbulu.

„Většina mincí byla nově ražena,“ prozradila ředitelka archeologického muzea v Seville Ana Navarro. „Nejeví totiž známky opotřebení. Jedná se proto o unikátní objev. Předpokládáme, že byly určeny k výplatě státním zaměstnancům či vojákům."

Římský poklad

Přesnou hodnotu pokladu odborníci zatím tají. „Nález je velmi cenný z historického hlediska," říká odbornice. Domnívá se však, že jeho cena se podle odhadů pohybuje v řádu milionů eur.

Zdroj: Youtube

Běžně ražené bronzové římské mince se prodávají v rozmezí 20 až 1000 korun za kus. Cena vzácných exemplářů se může vyšplhat až na 25 tisíc korun. Hodnota pokladu ze Seville tak může být až několik miliard korun.

Zdroj:

www.coins-auctioned.com, www.cs.wikipedia.org, www.irozhlas.cz, www.theguardian.com

Tagy Istanbul Itálie Konstantinopol mince Řím Sevilla Starověký Řím Španělsko