Krásy Pyrenejského poloostrova lákaly dobyvatele od nepaměti. Výjimku netvořili ani Římané, kteří si starověké Španělsko podrobili po dvou stech letech krvavých bojů proti Keltiberům, Kantabrům a Lusitánům kolem roku 19 př. n. l.

Během několika desítek let byla země protkána množstvím silnic, vybudovaly se zde vojenské tábory, kolonie a města, v nichž se usazovali římští veteráni. Hispánie se zařadila po bok Itálie a stala se dalším centrem římské kultury. Kvetl zde obchod, řemesla, křesťanství, ale také umění. Narodil se zde například filozof a dramatik Seneca mladší, tvůrce epigramů Martialis nebo básník Lucanus.

Římské mince Sevilla

Z období římské nadvlády se dochovala řada památek. Patří mezi ně i nález 600 kilogramů starých mincí, které byly uloženy v amforách, tedy nádobách obvykle sloužící na skladování vína nebo obilí. Poklad objevili dělníci, již v jihošpanělské Seville opravovali kanalizaci.

Zdroj: Youtube

Bronzové mince pocházejí z přelomu třetího a čtvrtého století. Zobrazují vládnoucí panovníky, císaře Maximiána a Flaviuse Valeriuse Constantinuse. Svatý Konstantin se proslavil jako reformátor náboženské politiky Římské říše. Zároveň přemístil její centrum z Říma do Konstantinopole, dnešního Istanbulu.

„Většina mincí byla nově ražena,“ prozradila ředitelka archeologického muzea v Seville Ana Navarro. „Nejeví totiž známky opotřebení. Jedná se proto o unikátní objev. Předpokládáme, že byly určeny k výplatě státním zaměstnancům či vojákům."

Římský poklad

Přesnou hodnotu pokladu odborníci zatím tají. „Nález je velmi cenný z historického hlediska," říká odbornice. Domnívá se však, že jeho cena se podle odhadů pohybuje v řádu milionů eur.

Zdroj: Youtube

Běžně ražené bronzové římské mince se prodávají v rozmezí 20 až 1000 korun za kus. Cena vzácných exemplářů se může vyšplhat až na 25 tisíc korun. Hodnota pokladu ze Seville tak může být až několik miliard korun.

Zdroj:

www.coins-auctioned.com, www.cs.wikipedia.org, www.irozhlas.cz, www.theguardian.com