Zadavatelem projektu byl Římský klub. Zájmová skupina působící v oblasti politiky a ekonomiky, která byla založena v roce 1968. Mezi jeho členy patří významní vědci, podnikatelé a bývalé hlavy států. Jejich společným zájmem je budoucnost lidstva a zamezení globálních problémů.

Počítačovou studii chtěl klub prezentovat na Konferenci OSN o životním prostředí člověka, jež se konala ve Stockholmu v červnu 1972. Cílem programátorů tak bylo odhalit, jakým způsobem se dá nejlépe zajistit globální růst.

Římský klub - proroctví

Studie se zabývala pěti faktory, o kterých se předpokládá, že mají největší dopad na dění na naší planetě: Nárůst populace, zemědělská produkce, vyčerpání neobnovitelných zdrojů, průmyslová produkce a míra znečištění.

Jako vstupní data sloužily údaje z let 1900 až 1973, tedy z doby, kdy svět čelil dvěma válkám. Počítač nabídl sadu grafů, z nichž vyplynulo jediné. Pokud se stav planety a vývoj lidstva nezmění, v roce 2040 dojde k civilizačnímu kolapsu. Milník ale nastane již o dvacet let dříve.

„Poprvé v historii se na svět díváme jako na jeden systém. Ukazuje se, že Země nezvládne udržet současný populační a průmyslový růst mnohem déle než několik desetiletí," vysvětluje moderátor v krátkém dokumentu televizní stanice ABC. „Zhruba v roce 2020 již bude situace natolik kritická, že pokud nic neuděláme, kvalita života klesne k nule."

Znečištění planety a kolaps civilizace

Podle počítačového modelu je největším problémem znečištění planety. To má lidstvo natolik ohrozit, že dojde k jeho vymírání. Růst počtu obyvatel se tak nejen zastaví, ale bude klesat. Jakmile bude populační stav srovnatelný s rokem 1900, mezi roky 2040 až 2050 naše civilizace zanikne.

Zdroj: Youtube

Aby se předpovězené katastrofě zabránilo, Říský klub vypracoval krizový plán, v němž bylo zahrnuto omezení těžby nerostných surovin, využívání obnovitelných zdrojů, zvýšení recyklace apod. Podle studie Dr. Grahama Turnera z roku 2014, který shromáždil údaje z odboru ekonomických a sociálních věcí OSN, UNESCA, organizace pro výživu a zemědělství a statistických ročenek OSN ale vyplývá, že prognózy z roku 1972 se nyní naplňují. „Údaje Světové zdravotnické organizace (WHO) mluví jasně. V současnosti devět z deseti jedinců dýchá vzduch s vysokou úrovní znečištění, jenž ročně zabije až sedm milionů lidí. Brzy tak můžeme očekávat první známky globálního kolapsu."

Zdroj:

www.sciencealert.com, www.stoplusjednicka.cz, www.sustainable.unimelb.edu.au, www.cs.wikipedia.org