Tým dobrovolníků nejprve vyčistil okolí Castilly Henge nedaleko Bodminu. Místo bylo zbaveno náletových dřevin a křovin. Archeologům následně nic nebránilo zmapování nalezeného kamenného kruhu za pomoci moderních měřičských technik.

Pod pojmem "henge" se rozumí kruhový nebo oválný val s příkopem kolem vnitřního okraje, který byl postaven v období neolitu mezi 3 000 a 2 500 lety př. n. l. Ne všechny valy však obsahují kamenný kruh a v Cornwallu se nachází pouze jeden další - Stripple Stones na svazích Hawk's Tor na Bodmin Moor.

Záhadný obří prstenec

Badatelé se domnívají, že jámy v Castilly mohly kdysi tvořit kompletní kruh, ale kvůli terénním podmínkám v době průzkumu nemohli shromáždit jasné údaje o severní části vnitřku tohoto valu.

Zjistili, že některé kameny byly odstraněny a odvezeny jinam, zatímco jiné byly pravděpodobně zatlačeny lícem dolů do jam, v nichž kdysi stály vzpřímeně.

Archeologové se domnívají, že účel těchto valů byl v pravěku především rituální. Sloužit ale měly také jako shromáždiště. V novější době byly pak využívány spíše k pozemským účelům.

Účel prstence stále nejasný

Některé důkazy naznačují, že ve středověku sloužil jako divadlo a během anglické občanské války se v něm uchovávaly zbraně.

Během zimy pak dobrovolníci pod vedením Cornwallské archeologické jednotky vyčistili místo od vegetace, která ohrožovala prvky místa skryté pod zemí.

"Díky projektu bylo pole také znovu oploceno a farmář je rád, že může opět začít s pastvou, čímž se zlepšila dlouhodobá správa této úžasné archeologické lokality," uvedl Peter Dudley, vedoucí archeolog CAU.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Ann Preston-Jonesová, projektová pracovnice pro ohrožené památky z organizace Historic England, uvedla: "Výzkum v Castilly Henge nám umožnil hlouběji pochopit složitost této lokality a její význam pro cornwallskou historii po tisíce let. Pomůže nám to při rozhodování o způsobu správy a prezentace památky, aby se z ní mohly těšit i další generace."

Výzkum v Castilly Henge začal v roce 2021, kdy byl zařazen do programu správy památek organizace Historic England, jehož cílem je zachovat a opravit ohrožené památky.

Příležitost aplikovat na zajímavou památku moderní metody průzkumu se naskytla právě v roce 2021, kdy byla zařazena do programu MMS (Monument Management Scheme). Jde o partnerství mezi Historickou Anglií a Cornwallskou archeologickou jednotkou, jejichž cílem je zachovat a opravit památky zapsané v registru ohroženého dědictví Historické Anglie.

Tato práce umožnila týmům Historické Anglie provést první podrobný topografický a geofyzikální průzkum Castilly Henge.

Zdroje:

www.bbc.co.uk

www.theguardian.com

headtopics.com