Kruté rituály dospělosti Aboridžinců: bolest, infekce a smrt jsou běžné i dnes

Nataša Slánská | 12. 9. 2020
Aboridžinci okolo roku 1905
Aboridžinci dnes pořádají kulturní festivaly.
V některých oblastech stále dodržují prastaré rituály.

Původní obyvatelé Austrálie jsou považováni za nejstarší lidskou kulturu na světě. Ke zvykům, které si dodnes uchovali, patří mimo jiné iniciační rituály chlapců a dívek na prahu dospělosti. Neobejdou se bez bolesti a rizika smrtelné infekce.

Austrálci, nazývaní též Aboridžinci, dle nejnovějších studií dorazili do Austrálie před 72 tisíci lety z afrického kontinentu, a jsou tudíž nejstarší známou zachovanou kulturou. Ačkoli jsou jejich tradice moderní dobou zatlačovány do pozadí, v některých oblastech se dosud drží zvyk uvést mladé chlapce do dospělosti bolestivým rituálem.

K iniciačnímu obřadu přijde čas ve chvíli, kdy chlapec začne projevovat první znaky puberty. Stařešinové mu nejprve na hruď, ramena, paže a hýždě vyryjí jizvy, které vysypou pískem, aby byly co nejširší. Potom přijdou na řadu rituální tance a obřízka. Tím to ovšem nekončí. Vedle obřízky se u dospívajících chlapců provádí také subincize, tedy naříznují pyje. Mladík je posazen na skálu a stařešina mu kamenným nožem rozřízne spodní stranu penisu po celé délce. Aboridžinci vysvětlují, že tak činí proto, aby byl pyj "lehčí a krásnější".

Extrémně nebezpečné rituály dospělosti primitivních národů
Magazín

Extrémně nebezpečné rituály dospělosti primitivních národů

Po tomto bolestivém zákroku je hoch přijat společností jako dospělý muž. Pokud by se mu nepodrobil, jeho kmen by jím opovrhoval a dívky by se za něho nechtěly provdat. Rituál však s sebou nese i riziko infekce, která může postiženého připravit o penis, nebo rovnou o život.

U některých rodů Aboridžinců musí mladý muž dokázat svou dospělost tím, že stráví šest měsíců o samotě v divočině. Jinde stařešinové dospělé muže "poznačí" vytržením zubu či useknutím malíčku.

V případě dívek je praxe o něco mírnější. Jizvy jsou dospívajícímu děvčeti vyřezány jen na hýždích. Dívka je poté nucena k sexuálnímu styku s různými členy své vrstvy a teprve pak je považována za dospělou ženu a může si vybrat manžela.

Tagy Austrálie bolest infekce