Austrálci, nazývaní též Aboridžinci, dle nejnovějších studií dorazili do Austrálie před 72 tisíci lety z afrického kontinentu, a jsou tudíž nejstarší známou zachovanou kulturou. Ačkoli jsou jejich tradice moderní dobou zatlačovány do pozadí, v některých oblastech se dosud drží zvyk uvést mladé chlapce do dospělosti bolestivým rituálem.

K iniciačnímu obřadu přijde čas ve chvíli, kdy chlapec začne projevovat první znaky puberty. Stařešinové mu nejprve na hruď, ramena, paže a hýždě vyryjí jizvy, které vysypou pískem, aby byly co nejširší. Potom přijdou na řadu rituální tance a obřízka. Tím to ovšem nekončí. Vedle obřízky se u dospívajících chlapců provádí také subincize, tedy naříznují pyje. Mladík je posazen na skálu a stařešina mu kamenným nožem rozřízne spodní stranu penisu po celé délce. Aboridžinci vysvětlují, že tak činí proto, aby byl pyj "lehčí a krásnější".

Po tomto bolestivém zákroku je hoch přijat společností jako dospělý muž. Pokud by se mu nepodrobil, jeho kmen by jím opovrhoval a dívky by se za něho nechtěly provdat. Rituál však s sebou nese i riziko infekce, která může postiženého připravit o penis, nebo rovnou o život.

U některých rodů Aboridžinců musí mladý muž dokázat svou dospělost tím, že stráví šest měsíců o samotě v divočině. Jinde stařešinové dospělé muže "poznačí" vytržením zubu či useknutím malíčku.

V případě dívek je praxe o něco mírnější. Jizvy jsou dospívajícímu děvčeti vyřezány jen na hýždích. Dívka je poté nucena k sexuálnímu styku s různými členy své vrstvy a teprve pak je považována za dospělou ženu a může si vybrat manžela.