Noví osadníci připlouvají

Do nově objeveného „světa“ postupem doby připlouvali Španělé, Francouzi, Nizozemci a Angličané, aby zde založili své kolonie. Také na malý ostrůvek Roanoke, poblíž (tehdy budoucího) státu Severní Karolína, připlula v roce 1587 z Anglie loď, která přivezla 115 mužů žen a dětí, aby zde začali nový život. Zmizeli beze stopy a zanechali po sobě jen záhadné slovo vyryté do kůry stromu: Croatoan. Dnes je na ostrově pamětní deska s nápisem, že se tam, na půdě Nového světa, v roce 1587, narodilo Angličanům první dítě. Osud těchto – úplně prvních osadníků, však zůstává po staletí nevyřešenou záhadou.

Příběh nových obyvatel Roanoke

Angličané se pokusili ostrov Roanoke osídlit už v roce 1584, avšak kvůli nepříznivému počasí, nedostatku zásob a špatným vztahům s domorodci místo opustili. V roce 1587 zde založil osadu kapitán John White. Právě jeho dceři se tam narodila první Angličanka v Americe, Virginia Dareová. White musel, ač nerad, záhy opustit ostrov, své přátele a rodinu a odplout zpět do Anglie pro zásoby. V té době však anglická královna zakázala plavby po moři kvůli nájezdům Španělů, a tak se mohl vydat zpět až za tři roky. Když v roce 1590 dorazil na ostrov, Roanake byl opuštěný. Na jednom stromě našel vyrytá písmena „cro“, na druhém „croatoan“. Domníval se, že se vydali kvůli nebezpečí nebo nějaké katastrofě na blízký Hatterasův ostrov, který místní nazývali Croatoan. Nepříznivé podmínky mu však neumožnily na ostrov vyplout. Vrátil se do Anglie a zanechal za sebou osud své dcery a vnučky a po staletí nevyřešené zmizení všech osadníků.

Zdroj: Youtube

Co se stalo s osadníky Roanoke?

Dnes existuje mnoho teorií. Historici se domnívali, že je mohli vybít domorodci nebo Španělé, nebo podlehli nemoci, hladomoru, či se stali oběťmi přírodního neštěstí. Před devíti lety byla v londýnském muzeu objevena nová stopa. Na Whiteově mapě se našly neviditelným inkoustem zakreslené dvě pevnosti zhruba 80 kilometrů západně od ostrova, kam se podle jeho plánu měli přestěhovat. Tým archeologů pod vedením N. Lucckettiho, který místo zkoumal, stopy po pevnosti nenašel, ale objevil střepy anglických keramických nádob. Také v oblasti Bertie v Severní Karolíně se našly před dvěma lety anglické keramické předměty z konce 16. století, což naznačuje, že tam Angličané žili. Luccketti věří, že našli důkazy o ztracené kolonii. Další teorie jiného týmu archeologů z letošního roku to však vyvrací s tím, že Bertie bylo nepřátelské území, kam by se rozhodně nevypravili, a shrnuje poznatky desetiletého zkoumání na ostrově Hatteras, kde objevili rukojeť bodné zbraně a střep břidlicové tabulky na psaní také z konce 16. století. Tvrdí, že se přestěhovali tam. Nedávné archeologické nálezy z obou míst skutečně můžou být důkazem o osudu anglických přistěhovalců. J. Horn, vedoucí projektu, který zkoumá pozůstatky po prvních anglických kolonistech, říká: „Je možné, že se skupinka vydala na podzim nebo v zimě roku 1587 na ostrov Croatoan, kde chtěla počkat na návrat J. Whitea, zbytek se přesunul do vnitrozemí…“ Zní to jako rozumné vysvětlení, otázkou i tak zůstává: Proč?

Zdroje: www.ancient-origins.net, news.artnet.com