K rekonstrukci tváře tohoto slavného hrdiny se vědci uchýlili proto, že jeho podoba byla známa jen z obrazů a byla do velké míry jen představou umělce, který obraz namaloval. Dva roky pak trvalo vědcům z univerzit v Glasgow a Liverpoolu skutečně sestavit jeho pravou tvář. Projektu se ujala laboratoř Face Lab, která se specializuje na rekonstrukci podobizen na základě právních a archeologických důkazů. Z její dílny pochází i tvář anglického krále Richarda III.

Největší skotský hrdina

Ač u nás není toto jméno známo zdaleka tolik jako jméno Richarda III., pro Skoty jde pravděpodobně o nejvýznamnější postavu v historii národa. Je proto zarážející, že podoba krále Roberta v moderním ztvárnění neexistovala. "Když v roce 1306 nastoupil na trůn, bylo Skotsko v neutěšeném stavu," řekl doktor Martin MacGregor, docent skotských dějin na Glasgowské univerzitě a vedoucí projektu.

"Zatímco Eduard I. nařídil, že Skotsko bude od nynějška označováno spíše jako země než jako království, kdyby nebylo Bruce, možná bychom dnes nemluvili o Skotsku," říká MacGregor.

I proto bylo nasnadě tvář tohoto velikána sestavit. Jako stavební kámen posloužil 200 let stará odlitek, který byl ve sbírkách Hunterianského Muzea při Glasgowské univerzitě. Tento odlitek byl vyroben z lebky, která byla vykopána při rekonstrukci Bruceova pohřebiště, opatství Dunfermline. Historici jsou si poměrně jistí, že jde o jeho lebku.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Zvláštní Bruceova hrobka vydala důležité svědectví

Honosná hrobka skotského hrdiny byla dovezena z Paříže a ozdobená černým a bílým mramorem a propracovaným zlacením. Později však byla zničena během reformace. Až na počátku 19. století našli vykopávači hluboko pod opatstvím úlomky černého a bílého mramoru, z nichž některé byly pozlacené. A pod nimi objevili olověnou rakev s lidskými ostatky. Mezi nimi byla i tato lebka, která pak posloužila k rekonstrukci Bruceovy tváře. Jeho ostatky byly znovu pohřbeny, ale nejprve byl zhotoven jejich odlitek.

A na základě odlitku poté pomocí nejmodernější digitální technologie obnovena králova tvář.

"Pomocí odlitku lebky jsme mohli přesně stanovit tvorbu svalů z polohy lebečních kostí a určit tak tvar a strukturu obličeje," vysvětlila profesorka Caroline Wilkinsonová, ředitelka laboratoře obličejů.

Nikdo však nevěděl ani dle archeologických důkazů, jaká byla barva králových očí a vlasů. Zjistilo se ale, že před svou smrtí v roce 1329 byl údajně nemocný, zřejmě trpěl leprou. I proto pak laboratoř vytvořila dvě verze odstínu pleti krále, jednu bez lepry a druhou s mírným vyobrazením malomocenství.

Podívejte se sami, jak se jim to povedlo. Vytvořili skutečného muže, svalnatého, robustního a velmi sympatického hrdinu. Není divu, že je největším hrdinou skotského lidu.

Zdroje:

www.realmofhistory.com, www.youtube.com, www.bbc.com