V literatuře se čarovný lukostřelec Robin Hood objevil poprvé v roce 1377. Báseň Piers Plowman se o něm zmínila jen okrajově, nicméně pro naše pátrání jde o důležitý dokument, který dosvědčuje, že se příběh o slavném zbojníkovi už tehdy těšil mezi lidmi velké popularitě. Zřejmě se o něm zpívaly kramářské písně, u nichž nebyl důvod zapsat je na papír, protože většina populace v té době byla stejně negramotná.

Je doloženo, že minimálně od roku 1426 se v Exeteru při májových slavnostech o Robinu Hoodovi hrávaly hry, ve kterých vystupovala i krásná Marion a bratr Tuck. Z poloviny 15. století pak pochází balada s názvem Robin Hode a mnich, jež líčí zbojníkovo uvěznění v hladomorně a jeho následné osvobození.

Není bez zajímavosti, že v původním vyprávění Robin vystupuje jako svobodný sedlák bojující proti panské zpupnosti, zatímco v pozdějších dílech se jedná o rebelského šlechtice, jemuž byl zabaven majetek. Postava byla zřejmě v literatuře přizpůsobena gramotnému, vznešenějšímu publiku, které by se těžko ztotožňovalo se zemanem prostého původu.

Kdo byl ale Robin Hood ve skutečnosti? V roce 1225 byl v Yorkshiru zbaven majetku psanec jménem Robert Hod, který se dopustil blíže nepopsaných zločinů. Jeho příjmení se někdy zapisovalo jako "Hood" a pro jméno Robert Angličané používali zdrobnělinu "Robin", takže shoda jména by tu byla. Jen Nottingham a Sherwoodský les jsou trochu z ruky.

O nějakých 40 let později se z anglických dějin vynořil další Robert Hod. Tentokrát šlo o jednoho z nespokojených šlechticů, kteří se postavili proti králi Jindřichu III. a po porážce se stáhli do lesů. Kdo se z vyhnanství nevykoupil velkou sumou, musel v něm zůstat. Zřejmě to byl případ i zmíněného pana Hoda.

Na samém sklonku 13. století pak máme konečně zmínku o tom, že nějaký Robyn Hode přepadává a okrádá královy věrné v Sherwoodu. K tomu se zanedlouho přidává ještě další "Robert Hodde", výtržník a pytlák z Yorkshiru.

Zdá se tedy, že anglický středověk Robiny Hoody doslova překypoval. Který z nich se ve své době proslavil natolik, že se o něm začaly vypravovat pověsti předávané z generaci na generaci, však nelze dohledat. V představách prostých lidí se Robin Hood stal jakýmsi archetypem zbojníka, který bere boháčům a pomáhá chudým. Byl pro ně symbolem naděje, že se v divokých lesích ukrývá někdo, kdo je chrání. Přezdívka "Robin Hood" mohla být vtisknuta mnohým lupičům v různých koutech Anglie, kteří naháněli strach nenáviděným pánům, a nedali se snadno lapit. Našli se možná i takoví, u nichž nikdo neznal jejich pravé jméno. A jaký trefnější pseudonym si mohli zvolit, než právě "Robin Hood"?