Představa, že roboti ovládnou svět, je stará již více než sto let. Už v roce 1920 varoval Karel Čapek ve svém vědeckofantastické dramatu R.U.R. před případnými negativními vlivy techniky na lidstvo. 

Britský romanopisec, inženýr a vynálezce Ian Pearson tuto myšlenku rozpracoval. Předpokládá, že populace těchto strojů na Zemi během příštích 25 let dosáhne 9,4 miliardy kusů. Zároveň si myslí, že by se do roku 2028 mohli stát „emocionálně inteligentními“.

Předpovědi slavného futurologa jsou založeny na datech z roku 2018, podle nichž jejich počet rok od roku roste minimálně o pětinu. Avšak, například Česká republika zavádí robotizaci mnohem rychleji. Podle statistik ČSÚ u nás funguje třikrát více robotů než v roce 2010. V současnosti se na našem území nachází asi 4 % evropských strojů.

Roboti a lidé

Robotizaci můžeme definovat jako technologickou či manipulační činnost, která je vykonávána nehumanoidními automaty podle předem stanoveného postupu. Ovládla již různá odvětví. Strojům totiž nevadí práce probíhající 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Netrpí nemocemi nebo špatnou náladou. Nemohou podat výpověď. Zároveň jsou preciznější a dělají méně chyb. 

Zdroj: Youtube

„Proto předpokládám, že se populace robotů zvýší do takové míry, že jich bude více než lidí,” říká Ian Pearson. K podobným číslům došel i zakladatel společností PayPal, Tesla a SpaceX Elon Musk nebo již zesnulý Stephen Hawking. Ti dokonce před několika lety upozorňovali, že umělá inteligence je „existenčním rizikem“ pro náš druh a jednou nás může „překonat a nahradit“.

Roboti v práci

Podle studie, Deloitte Automatizace práce v ČR: Proč se (ne)bát robotů vydané v roce 2018, odborníci předpokládají, že do roku 2030 roboti celosvětově nahradí 85 milionů pracovních míst, která v současnosti zastávají lidé. Převezmou činnosti, jež jsou pro člověka namáhavé, nudné nebo nebezpečné. 

Mezi nejvíce ohrožené profese tak patří pracovníci mechanizace, montéři, úředníci a zaměstnanci ve službách a prodeji. Stroje budou dále vykonávat monotónní činnosti, ale také složitější úkony, jako je rozesílání e-mailů a vyhledávání informací.

Zdroj: Youtube

Výzkum uvádí, že vysokému riziku automatizace je v ČR vystaveno 51 % pracovních míst, střednímu riziku 21 % a nízkému 28 %. Britská studie z roku 2014 The Future of Jobs: Employment in 2030 uvádí, že v roce 2030 tak budou nejvíce žádaní samostatně uvažující lidé, kteří budou schopni odhadnou situace a dělat rozhodnutí, společnosti přinesou kreativní řešení, aktivně implementují nové dovednosti a dokáží analyzovat procesy. 

Zdroje: www.dazeddigital.com, www.europass.cz, www.zippia.com, www.cs.wikipedia.org, www.algotech.cz