Dlouho očekávaná předpověď

Již v roce 1942 formuloval velký spisovatel science fiction Isaac Asimov tři zákony, kterými by se měli roboti řídit. Nesmí zranit člověka, musí poslouchat příkazy a musí chránit svou vlastní existenci.

O sedm dekád později pronikla umělá inteligence do populární kultury. Od té doby se vyvíjí tak rychle, že lze s přehledem Asimovovy zákony implementovat do reálného světa.

Názory odborníků se liší v tom, jak blízko jsme jako lidé současným robotům. A jak dlouho bude trvat, než roboti plně ovládnou náš svět? Dvorní britský astronom sir Martin Rees přišel s předpovědí, která vás nepotěší. Podle něj nás do 25 let čeká zkáza.

Ačkoliv roboti zcela jistě postrádají sebeuvědomění nebo vnitřní život, jejich schopnost učit se a komunikovat s lidmi je den ode dne dokonalejší. To samozřejmě přináší obrovské výhody, má to však i své stinné stránky.

Roboti nahrazují lidi ve výrobních závodech. Je tedy otázkou času, než přeberou většinu pracovních míst. Nebudou to pouze manuální práce, ale také úřednická místa, právní práce, lékařská diagnostika a dokonce operace. Otázkou zůstává, jak díky těmto převratným technologiím nakonec bude vypadat náš svět.

Tyto inovace jsou schopné vytvořit obrovské bohatství. Pokud by se tak stalo, bylo by nutné přerozdělit daně, jen tak by se zajistilo životní minimum každého člověka.

Hrozba zkázy

Sir Rees předpověděl, že nejpozději do roku 2050, ne-li dříve, bude naše společnost plně ovládaná roboty. Pokud by skutečně tyto stroje uměly plně nahradit člověka a jejich schopnost pozorovat a interpretovat své okolí by se vyrovnala lidské, možná by nastal problém. 

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Pokud by totiž roboti byli stejně inteligentní jako lidé, a my bychom se s nimi mohli ztotožnit, jistě bychom vůči nim měli zodpovědnost. Otázkou zůstává, jak by na tom byli roboti. Jak bychom zajistili, aby zůstali poslušní a své schopnosti nepoužili proti nám? 

Dle sira Reese hrozí, že v případě ztotožnění robotů s lidmi, mohou stroje manipulovat celým světem. Dokonce to může zajít tak daleko, že jim lidé jednoho dne budou na obtíž. To by pro lidstvo znamenalo naprostou pohromu. 

Jakmile stroje překonají lidské schopnosti, budou moci navrhnout a sestavit stroje, které budou ještě mnohem inteligentnější a výkonnější, takže je předčí. Přesnou hranici mezi tím, co skutečně hrozí a co je pouze jakási science fiction, můžeme zatím jen předvídat. 

Dle sira Reese je jediným schůdným řešením vytvořit směrnice, které by tyto inovace kontrolovaly a byly odpovědné za jejich podobu. Pokud tak neučiníme, roboti ovládnou svět a lidstvo čeká jistá zkáza. 

Zdroje: www.dailymail.co.uk, www.dailymail.co.uk, www.express.co.uk