Michael Clark Rockefeller se narodil v roce 1938 do jedné z nejbohatších rodin. Byl synem budoucího newyorského guvernéra a viceprezidenta USA Nelsona Rockefellera a pravnukem obchodního magnáta Johna D. Rockefellera, jehož bohatství z něj po zohlednění inflace činí nejbohatšího Američana všech dob. Michael si svého původu uměl náležitě užívat. Ne ale jako zbohatlík nebo bohatý synek, ale jako někdo, kdo měl sice původ umožňující vše, ale sám chtěl zanechat v historii stopu. Až do doby, než záhadně zmizel. Kolem jeho smrti se samozřejmě objevila celá řada spekulací. Utopil se? Napadl jej žralok nebo krokodýl? Nebo byl skutečně sněden kanibaly, jak ukazuje nejnovější verze konce jeho života?

Prohlášen za mrtvého

Psalo se datum 17. listopadu 1961, když se Rockefeller a holandský antropolog René Wassing plavili na 12 metrů dlouhé kánoi asi 3 námořní míle od břehu. Jejich trasa vedla přes ústí řeky Betsj, záludný úsek, kde se střetávala odtékající voda s přicházejícím přílivem. Náhle ale přišla bouře a silný vítr, všude kolem se začaly tříštit obrovské vlny a člun byl rychle zaplaven a motor vypověděl službu. Jejich dvojitý pontonový člun se však převrátil, a i když jejich dva místní malí průvodci plavali pro pomoc, nedostavila se včas.

Na dokument o smrti sympatického miliardáře se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Oba muži se snažili nějakou dobu driftovat se člunem, protože nechtěli opustit svůj majetek, a to se jim stalo osudným. Až po dvou dnech, 19. listopadu řekl ráno Rockefeller svému příteli, že to zvládne a jal se plavat ke břehu. Odhaduje se, že v době, kdy se pokusil doplavat do bezpečí, byl člun vzdálen asi 22 km od břehu. Z toho pramení i domněnky, že miliardář zemřel na následky vyčerpání, vystavení slunečnímu záření nebo utonul.

Wassing měl větší štěstí, jelikož byl zachráněn následujícího dne, ale Rockefellera už nikdo nikdy nespatřil. Pátrání trvalo dlouho, ale jeho tělo se nikdy nenašlo. Až o tři roky později, v roce 1964, byl prohlášen za právoplatně mrtvého. Nejnovější výzkumy se však kloní ke zcela jiné verzi. Michael Rockefeller byl zabit na břehu a sněden místními kanibaly.

Ač bohatý, velmi pracovitý a skromný

Mladému Michaelovi ležel celý svět u nohou. Měl neomezené možnosti a byl dokonce i dítětem Štěstěny. Byl vynikající student a toužil po vzdělání a přehledu. Navštěvoval Buckley School a elitní Philip Exeter Academy, nejprestižnější americkou přípravku, kde vynikal. Další vzdělání pak absolvoval na Harvardu, kde s vyznamenáním vystudoval ekonomii a historii. A nechtěl se vyhnout ani vojenské službě. Nesnažil se, jako jiní bohatí synkové, získat zdravotní výjimky, takže absolvoval službu jako řadový vojín v americké armádě. Jeho slibně rozjetou kariéru ale ukončili kanibalové.

Michael – coby zvídaný mladík - se zajímal o umění a cestování. I když i zde sehrála důležitou roli jeho rodina, protože jeho výlet na Novou Guineu byl vlastně pracovní. V roce 1954 totiž jeho otec založil Muzeum primitivního umění, první americké muzeum věnované dílům kmenů z Afriky, Ameriky a Oceánie. Jeho syn Michael se stal správcem muzea.

Pracovní cesta skončila „na talíři“

Hned po ukončení služby v americké armádě odjel Michael na Papuu v západní části Nové Guineje, která je dnes součástí Indonésie. V šedesátých letech byla ještě pod nizozemskou koloniální správou. Michael byl tehdy členem expedici, kterou vyslalo Peabodyho muzeum, aby natočila etnografický dokument o kmeni Dani. Michael tento dokument nazvaný Mrtví ptáci dotočil a získal za něj mnohá ocenění.

Během pracovního pobytu na Papui si však Michael chtěl ještě znalosti rozšířit a udělal si krátkou přestávku. Zaujal ho kmen Asmatů, který obýval jihozápadní pobřeží ostrova.

Okouzlení Asmaty jej stálo život

I když jeho pracovní pobyt na dokumentu skonči, Rockefeller byl natolik fascinován Asmaty, že se na Papuu vrátil, aby je mohl dále studoval a zkoumal jejich umění. Shromáždil velmi cennou sbírku zbraní, předmětů a totemů i obřadních předmětů. Mnoho z asmatských děl, která shromáždil, je nyní k vidění v křídle Michaela C. Rockefellera v Metropolitním muzeu umění. Jeho snahu ale ukončil 18. listopad, kdy se vydal se dvěma domorodými dětmi a přítelem na expedici, která měla tragický konec.

Pátrání a objasnění smrti miliardáře

V roce 1969 se na ostrov vydal novinář Milt Machlin, který chtěl Rockefellerovo zmizení vyšetřit. Sám odmítal zprávy, že by Rockefeller žil v džungli jako zajatec nebo Tarzan. Spíše si myslel, že byl zabit. Při vyšetřování se dostal do vesnice Otsjanep, kam by Rockefeller pravděpodobně dorazil, kdyby se dostal na břeh. Tento kmen stále praktikoval kanibalismus. Ne sice v jeho běžné formě, ale spíše jako druh pomsty "tit-for-tat".

Je tedy možné, že se Rockefeller stal nechtěnou obětí.

Se stejnou verzí se ztotožnily i nizozemské koloniální úřady, které však informaci zamlčely, aby nevypadaly, že nejsou schopny kontrolovat své koloniální svěřence.

Existují ale závěry objevené o desítky let později badatelem Carlem Hoffmanem. Ty podrobně popisují, "kdo měl jeho hlavu, kdo měl jeho stehenní kost, kdo měl jeho holenní kost, kdo ho probodl, kdo ho probodl kopím".

Zdroje:

en.wikipedia.org, medium.com, historycollection.com