Zatímco 65letá žena v roce 1950 mohla očekávat, že bude mít 41 žijících příbuzných, v roce 2095 jich dáma stejného věku bude mít 25. Změní se i struktura rodin, které budou tvořit spíše prarodiče a praprarodiče než novorozeňata.

„Klesající porodnost a prodlužující se délka života naznačuje, že stárnutí populace je nevyhnutelné,” říká Diego Alburez-Gutierrez z Institutu Maxe Plancka pro demografický výzkum v Rostocku. „Zajímalo nás proto, jak to ovlivní složení rodin a následnou péči o příbuzné v budoucnu.”

Staré rodiny

Výzkumníci se rozhodli analyzovat data z revize populačních vyhlídek OSN z roku 2022. Počítačové modely jim jasně ukázaly, že velikost rodiny se bude po celém světě snižovat. K nejvýraznějším změnám dojde v Latinské Americe a Karibiku. Zde se klan 65leté ženy zmenší z 56 žijících příbuzných zhruba na 18. 

Stejný trend může očekávat i Afrika. Zatímco průměrná zimbabwská žena, která v roce 1950 dosáhla věku 65 let, patřila do skupiny o 82 členech, v roce 2095 bych jich měla jen 24. Oproti tomu velikost rodin v Evropě a Severní Americe, kde je porodnost už nyní nízká, se téměř nezmění.

Rodina budoucnosti může zároveň počítat také s rozdílným uspořádáním. Bude ji tvořit méně bratranců, sestřenic, neteří, synovců a vnoučat. Počet prarodičů a praprarodičů ale prudce vzroste. Může za to především pokles kojenecké úmrtnosti, prodlužování střední délky života, nižší plodnost a opožděné rodičovství.

Rodina v roce 2095

„Zatímco snížená kojenecká úmrtnost zvyšuje počet sourozenců, bratranců a sestřenic, nižší a oddalovaná porodnost tuto míru snižuje,” vysvětluje Diego Alburez-Gutierrez. „Nárůst střední délky života zase zvyšuje šanci lidí žít dostatečně dlouho na to, aby se stali prarodiči a praprarodiči. Možnost stát se babičkou nebo dědečkem ale ovlivňuje i posouvání narození dítěte.”

Vědci tvrdí, že změna rodinného uspořádání zasáhne především sociální péči. Málokdo bude mít příbuzného, který se o něho – na stará kolena – postará, protože sám bude omezen věkem. Poptávka po službách pro seniory tak bude stále růst.

Zdroje: www.pnas.org, www.dailymail.co.uk, www.newsweek.com