Varování domorodých stařešinů přicházejí v době, kdy jsou důsledky změny klimatu stále viditelnější a závažnější. Extrémní projevy počasí, jako jsou hurikány, sucha a lesní požáry, jsou stále častější a intenzivnější a stoupající hladina moří ohrožuje živobytí milionů lidí, kteří žijí v pobřežních oblastech po celém světě.

Podívejme se na jedno z nich: „Nyní se přicházejí shromáždit na nadcházející katastrofu a zničení bílého muže jeho vlastníma rukama, jeho vlastními pokrokovými, vyspělými, technologickými zařízeními, které mohou odvrátit pouze američtí indiáni. Nyní je ten čas blízko. A lék zná pouze indián. Je to pouze indián, kdo může tuto pohromu zastavit. A tentokrát bude neviditelné viditelné. A neslyšené bude slyšet. A my budeme viděni a bude na nás pamatováno." (Doria Melliadis, Irokézština). A podobných indiánských proroctví se stejným významem je mnohem více. 

Ctěme moudrost původních obyvatel

Jedním ze starších, kteří bijí na poplach před nebezpečím klimatických změn, je Tom Goldtooth, člen národa Navajo a výkonný ředitel organizace Indigenous Environmental Network. Goldtooth otevřeně kritizuje průmysl fosilních paliv a škody, které způsobuje planetě, a vyzývá světové vůdce, aby přijali naléhavá opatření k řešení tohoto problému.

Goldtooth není ve svých obavách sám. Domorodí vůdci z celého světa se společně snaží upozornit na naléhavou potřebu řešit změnu klimatu a chránit přírodu. Organizace spojených národů uznala význam znalostí a moudrosti původních obyvatel při řešení změny klimatu a vyzvala k větší spolupráci mezi komunitami původních obyvatel a vládami po celém světě.

Ne všichni berou staré moudrosti vážně

Navzdory varováním domorodých stařešinů je stále mnoho lidí, kteří jsou skeptičtí vůči realitě změny klimatu a potřebě naléhavých opatření k jejímu řešení. Někteří politici a vedoucí představitelé podniků nadále popírají vědecké poznatky o změně klimatu a brání se snahám o snížení emisí uhlíku a přechod na čistší formy energie.

Naléhavost situace je však stále zřetelnější a stále více se uznává, že je třeba přijmout opatření k řešení tohoto problému nyní, než bude příliš pozdě. Jak varují domorodí stařešinové, rok 2025 by mohl být pro planetu "bodem, odkud není návratu". Pokud nepřijmeme opatření k řešení změny klimatu, riskujeme, že budoucím generacím zanecháme svět, který bude méně obyvatelný, méně rozmanitý a méně odolný než ten, který máme dnes.

Bod, odkud není návratu?

Varování domorodých stařešinů před nebezpečím změny klimatu je třeba brát vážně. Pokud chceme řešit naléhavé environmentální problémy, kterým naše planeta čelí, musíme naslouchat jejich moudrosti a čerpat z jejich znalostí přírody. Jak řekl Tom Goldtooth: „Musíme pochopit, že životní prostředí není od nás oddělené, je naší součástí. My jsme životní prostředí a životní prostředí jsme my."

Varování zhlédněte zde:

Zdroj: Youtube

Pokud se nám podaří přijmout tento pohled na věc a budeme spolupracovat na ochraně přírody, možná se nám ještě podaří odvrátit nejhorší dopady změny klimatu a vytvořit udržitelnější a spravedlivější budoucnost pro všechny.

Zdroje: thehill.com, statfolio.net, naturalcuresforall.com