V uplynulých dvou letech svět překonal pandemii koronaviru. Jak se zdá, máme ji již za sebou, ale to neznamená, že se nebudeme potýkat s dalšími problémy a katastrofami. Ostatně i většina proroků nám nevěští nic dobrého. Doufejme alespoň, že nás nečeká nic tak děsného, jako byl údajně rok 536. Co se stalo?

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

536 – špatný pro všechny kouty světa

Rok 536 byl rokem, který se vyznačoval několika důležitými událostmi. Došlo například k výbuchu sopky Krakatau a tento výbuch byl jedním z nejsilnějších v historii. Jeho dopady byly cítit po celém světě. Sopka vybuchla v září roku 536 a způsobila významné změny klimatu a ničivé zemětřesení.

V témže roce došlo ve východním Římě k invazi barbarských kmenů do Římské říše, což vedlo ke krizi, která trvala několik let. Východní říše byla nakonec dobyta a mnoho jejích obyvatel bylo zabito nebo uneseno.

Katastrofa se nevyhnula ani Japonsku, kde byla v roce 536 zahájena výstavba chrámu Horyu-ji. Chrám je považován za nejstarší dochovaný chrám v zemi a je dodnes vyhledávanou turistickou atrakcí.

Jeden „lepší“ rok za druhým

Ač se historici nemohou shodnout na tom, který rok byl v dějinách nejhorší, právě rok 536 n. l. je žhavým adeptem. I když takových roků bylo více: Například v roce 1347 dorazil do Evropy černý mor, který se začal neúprosně šířit a krysy a blechy nakažené dýmějovým morem způsobily nebývalou zkázu jednoho kontinentu, kdy zemřelo přes 20 milionů lidí.

Rok 1918 se zase vyznačoval pandemií španělské chřipky, která se rozšířila po celém světě. Začínala mírnými příznaky, jako je zimnice a horečka, ale končila smrtí, kdy se udusilo více než 50 milionů lidí na celé planetě. Zapomenout bychom neměli ani na druhou světovou válku. Podobné katastrofy, pandemie, martyria anebo přírodní pohromy pak postihly i jiné části planety.

Vítězem je přesto rok 536

Michael McCormick je historikem a profesorem na Universitě Harvard. Je považován za jednoho z nejvýznamnějších odborníků na historii středověku a jeho výzkum se zaměřuje na mnoho různých oblastí, včetně environmentální historie, dějin kultury a dějin vztahů mezi Evropou a Blízkým východem. Profesor McCormick je také autorem velkého množství publikací a jeho práce byla oceněna mnoha prestižními cenami. Jeho výzkum má zásadní význam pro pochopení dějin středověku a jeho význam pro současnost.

A právě tento historik zkoumal, co se stalo v roce 536. Některé záznamy historiků a politiků z té doby hovořily o nepřítomnosti slunce a o záhadné mlze, která se snesla na Evropu, Blízký východ a Asii. Přírodních indicií však bylo potřeba více. Nakonec vedly k tomu, že kromě všech výše zmíněných událostí byl „dlouhotrvající den“ způsoben obří sopečnou erupcí.

Nové důkazy z ledovců a letokruhů stromů naznačují, že k ní došlo na Islandu. Michael McCormick pak dokázal, že sopečný popel pokryl oblohu, a to pomocí unikátní techniky testování ledu na ledovcích v Grónsku a na Islandu a ve švýcarských Alpách.

Takže vidíte, máme se pořád velmi dobře.

Více informací o děsivém roce 536 najdete i zde:

Zdroj: Youtube

Zdroje: www.historydefined.net, www.science.org, www.dailymail.co.uk