Nález byl držen v tajnosti až do rozpadu Sovětského svazu. Teprve poté se ruské úřady začaly kauze věnovat a pokusily se ověřit identitu obětí. Předpokládalo se, že kosti patří caru Mikuláši II., jeho manželce Alexandře, jejich třem dcerám, lékaři Evženu Botkinovi a několika členům služebnictva. Chyběly jen ostatky nejmladších dětí - dcery Anastázie a syna Alexeje. Vysvitla naděje, že se třeba bolševici nad dětmi slitovali a nechali je utéct. Pojem soucit ale chladnokrevní vrazi neměli ve svém slovníku. V roce 1991 se při prohledávání lesa a pole našly i chybějící dětské kosti.

Revolucionáři si dali záležet, aby z rodu Romanovců nezůstala naživu jediná duše. Vědci měli proto v 90. letech minulého století velké potíže s identifikací zavražděných. V Rusku nenašli mnoho osob, které by byly s carskou rodinou příbuzné a mohly poskytnout vzorek příslušné DNA. Obrátili se proto na manžela britské královny, prince Philipa.

Jak mohl být vévoda z Edinburghu spřízněn s ruskými Romanovci? Bude to znít neuvěřitelně, ale geneticky byl spojen jak s Mikulášem II., tak s jeho maželkou Alexandrou.

Babička z Ruska, maminka z Británie

Philipovou babičkou z otcovy strany byla Olga Konstantinovna, nejstarší dcera druhorozeného syna cara Mikuláše I. Tento car byl tedy jejím dědečkem a Philipovým prapradědečkem. Olga se provdala za řeckého krále Jiřího I. a přivedla na svět osm dětí. Sedmým potomkem byl Andrew, otec budoucího prince Philipa.

Andrew se později oženil s princeznou Alicí, pravnučkou britské královny Viktorie. Díky tomu se Philip těšil spřízněnosti nejen s ruskou, ale i britskou královskou rodinou. Viktorie byla jeho praprababička. Jistě není bez zajímavosti, že stejný příbuzenský vztah pojí s Viktorií i Philipovu ovdovělou manželku a současnou královnu Alžbětu II. Jinými slovy, Philip byl Alžbětiným vzdáleným bratrancem.

Zavražděná carevna byla vnučkou královny Viktorie

Poslední dílek spletitého rodinného puzzle představuje carevna Alexandra, manželka Mikuláše II. Ta se narodila dceři královny Viktorie, jež se shodou okolností jmenovala také Alice. Alexandra byla dokonce Viktoriinou nejoblíbenější vnučkou a své příbuzné oslňovala neobyčejnou krásou, plachostí a citlivostí.

Rusky znějící jméno ovšem přijala až poté, co se provdala za Mikuláše II. Původně byla pokřtěna jako Alix a její rodnou zemí bylo Německo, odkud pocházel její otec Ludvík IV. Hesenský. Pro náš výklad je ale podstatné, že Alexandra byla v urozeném rodinném spletenci pratetou prince Philipa.

Vévoda z Edinburghu se tedy ukázal být ideálním příbuzným vyvražděné rodiny, který mohl přispět k ověření identity kostí nalezených u Jekatěrinburgu. Vyšetřovatelům ochotně poskytl vzorek své krve, a díky jeho DNA dnes máme jistotu, že vykopané ostatky opravdu patřily Romanovcům a jedna z nejstrašnějších vražd v historii nebyla jen legendou.


Zdroje: https://www.independent.co.uk/, https://www.theguardian.com/, https://www.thesun.co.uk/