Na silniční obchvat „českého Manchesteru” čekali nejen jeho obyvatelé, ale také archeologové. Již dlouho tušili, že by se v okolí řeky Labe mohly nacházet pozůstatky z dávných dob. A měli pravdu.

Asi měsíc před zahájením stavby byly pomocí plošného geofyzikálního průzkumu a leteckého snímkování odhaleny čtyři objekty. Vykopávky následně potvrdily, že se jedná o části pravěkých rondelů.

Rondely

Rondel je velká stavba kruhového půdorysu, která je obehnaná jedním nebo více soustředěnými příkopy, doplněnými palisádami, případně valy. Ty jsou obvykle na čtyřech místech přerušeny branami.

Podobně vypadaly také objekty u Kolína. Oproti svým kolegům ze zbytku starého kontinentu se však pyšnily úctyhodnými rozměry. První měl průměr 214 metrů a byl lemován čtyřmi příkopy, z nichž největší měl hloubku 4,5 a šířku 14 metrů. 

Zdroj: Youtube

Druhý rondel s průměrem 230 metrů se stal rekordmanem. Je zatím nejrozsáhlejší v Evropě. Hrazený byl jednou prohlubní o hloubce dva metry. Zbylé dva objekty jsou menší. Mají průměr 80 a 75 metrů.

Pokročilá civilizace

K čemu tyto architektonické monumenty, jež jsou dokonce o 1500 let starší než slavný anglický Stonehenge, sloužily, je stále záhadou.

„Obecně je nacházíme v pravidelných rozestupech, po přibližně sedmi až deseti kilometrech,” říká Jaroslav Řídký z Archeologického ústavu AV ČR. „To napovídá, že lidé z okolních sídlišť k nim museli docházet.”

S největší pravděpodobností tak byly místem hromadného setkávání místní komunity a mohly sloužit jako dnešní kostel a kulturní dům v jednom.

Jámy a pece uprostřed některých staveb napovídají nábožensko-rituální funkci. Vysoké hradby mohly zároveň sloužit jako vojenské opevnění. Mezi další teorie patří, že byly také tržištěm a divadlem.

Úrodný kraj

Archeologové během svého průzkumu navíc potvrdili, že úrodná nížina středního Polabí byla již od pravěku nepřetržitě osídlena zemědělci.

Zdroj: Youtube

Ti za sebou zanechali nejen rondely a sídliště, ale také pohřebiště, keramiku, kostěné šperky, pece a nástroje.

Na ploše kolem čtyřiceti hektarů se tak vystřídali neolitičtí farmáři, lidé z kultury s nálevkovitými poháry a šňůrovou keramikou, knovízská kultura doby bronzové, bojovnici doby železné i naši předci, již byli svědky konce Římské říše a stěhování národů.

Zdroje: www.scienceworld.cz, www.lidovky.cz, www.cesky.radio.cz, www.digilib.phil.muni.cz