Kruhovitý objekt má v průměru asi 55 metrů a byl vybudován před 7000 lety během pozdního neolitu nebo nové doby kamenné. O jeho existenci se vědci dozvěděli již v 80. letech minulého století, kdy se ve Vinoři pokládány plynovody a vodovodní potrubí. Až nyní byl archeology odhalen doslova v celé své kráse. Jeho zbytky jsou totiž výjimečně zachovalé.

„Zatím je příliš brzy říkat něco o lidech, kteří ho vybudovali," vysvětluje mluvčí Archeologického ústavu AV ČR a odborník na rondely České republiky Jaroslav Řídký. „Je však jasné, že pocházeli z kultury s vypíchanou keramikou, jež na našem území vzkvétala v letech 4 900 až 4 400 před naším letopočtem."

Rondel - Praha

Název kultury je odvozen od charakteristické výzdoby nádob, které se dekorovaly dvojvpichy. Na počátku 5. tisíciletí př. n. l. se objevila ve východní Francii, Německu, Rakousku, Polsku a Česku. Lidé si stavěli dlouhé obdélníkové domy, v nichž žilo 20-30 členů rodiny. Budovali také zvláštní kruhové stavby dosud neznámého významu, tzv. rondely. Ty jsou nejstarším dokladem architektury v celé Evropě.

Zdroj: Youtube

Při pohledu shora se rondel skládá z jednoho nebo více širokých kruhových příkopů oddělené uličkami, sloužící jako vchody. Jeho vnitřní část byla obložena jednou nebo více kůlovými palisádami. Po celé střední Evropě bylo nalezeno asi sto těchto staveb. Všechny byly vybudovány během tří století.

„Rondely pravděpodobně spojují několik funkcí. Je jasné, že se v nich scházel velký počet lidí. Snad, aby si připomínali události důležité pro ně jako komunitu, jako jsou astronomické jevy nebo třeba obchod," vysvětluje Řídký. Další ze zajímavých hypotéz popisuje rondely jako „nejstarší archeologicky zjištěné doklady herních aktivit u člověka“. Mohly se zde tedy odehrávat první divadelní představení v dějinách. Jelikož se uprostřed staveb našly také jámy a pece, odborníci předpokládají, že zde probíhaly obětní obřady.

Tajemné rondely

„Ze sakrálního hlediska mohly rondely sloužit i k uctívání koloběhu života nebo Velké Matky Přírody,“ tvrdí kulturolog Lukáš Perný. Znak kruhu již po tisíciletí symbolizuje cykličnost. „Je projevem společné a jednotné tendence Praevropanů k budování základních prvků budoucí civilizace," doplňuje Vladimír Podborský z Ústavu archeologie a muzeologie v Brně.

Zajímavostí však je, že kolem roku 4 600 př. n. l. lidé rondely přestali budovat. Archeologové netuší proč. Doufají však, že vinořská památka by mohla něco prozradit. Pyšní se totiž hned několika zajímavostmi. „Je jednou z mála, která má jen tři vstupy a kompletně zachovalé pozůstatky palisádových žlábků," říká vedoucí terénního výzkumu Miroslav Kraus z Archeologického ústavu AV ČR. Zároveň byly nedaleko ní objeveny pozůstatky pravěkého osídlení.

Zdroj:

www.livescience.com, www.arup.cas.cz, www.posterus.sk, www.cs.wikipedia.org