V Evropě bylo zatím nalezeno kolem 200 rondelů. Z Podunají se v průběhu neolitu rozšiřovaly na západ do Čech, Rakouska, Bavorska, Porýní až do Británie. K čemu kruhovité stavby o průměru od 30 až 220 metrů sloužily, je stále záhadou. Archeologové předpokládají, že měli pravděpodobně ekonomickou, sociální, vojenskou i náboženskou funkci. Byly tak kulturním domem a kostelem v jednom.

„Vinořský rondel má v průměru 55 metrů a má neobvyklý půdorys. Jako jeden z mála má tři vstupy," říká vedoucí terénního výzkumu Miroslav Kraus z Archeologického ústavu AV. „Ty jsou orientovány na sever, jihozápad a jihovýchod." Většina vykopaných objektů měla nejčastěji čtyři vchody, které mířily ke všem světovým stranám.

Rondel z Prahy-Vinoře

Vinořský rondel byl objeven již v 80. letech 20. století při stavbě inženýrských sítí. Pod hledáček vědců se však dostal až o deset let později. Kompletní archeologický průzkum byl odstartován letos v červenci. „Rozsah nynějších terénních prací je jedinečný. Odhaduji, že zmapujeme asi 90 procent celkového půdorysu. To je pro náš obor mimořádná příležitost," vysvětluje archeolog Jaroslav Řídký. Podle něj bylo v Evropě takto odkryto jen deset rondelů.

Obecně byly tyto stavby obehnané jedním až čtyřmi příkopy s kůlovými palisádami. Na jejich vnější straně byly navršené valy. Uvnitř se nacházely jámy a ohniště. Rondel ve Vinoři netvoří výjimku. Odborníky ale překvapily kompletně zachovalé pozůstatky palisádových žlábků, do nichž byla původně zapuštěna centrální dřevěná konstrukce.

„Mluvíme o době zhruba před 7000 lety. Lidé pracovali pouze s kamennými, kostěnými nebo dřevěnými nástroji. Stavba těchto objektů nebyla nic jednoduchého," říká Miroslav Kraus. „Proto bychom byli rádi, kdyby se nám podařilo určit, kdy přesně byl ten náš vinořský vybudován, abychom věděli, k čemu něco tak monumentálního mohlo sloužit."

Pravěké stavby

Historici předpokládají, že stavbu rondelů iniciovaly pravěké elity. Nacházejí se totiž blízko sídlišť. V dobře prozkoumané krajině se objevují v pravidelných rozestupech po sedmi až deseti kilometrech. „To znamená, že musel existovat někdo, kdo měl nějaký vyšší status či funkci a dokázal obyvatele obcí motivovat, aby se na budování podíleli," dodává Řídký.

Zdroj: Youtube

Také v okolí vinořského rondelu se nachází pozůstatky pravěkého osídlení obývaného minimálně 300 až 400 let. Další je o pět kilometrů dál. Podobné rondely byly objeveny například ve Vysočanech, v Kolíně, na Kutnohorsku nebo v Ústí nad Labem.

Zdroj:

www.cesky.radio.cz, www.arup.cas.cz, www.cs.wikipedia.org