Rondely jsou monumentální kruhové stavby, které zaujaly archeology i historiky. Tyto stavby se nacházejí v různých částech Evropy a doposud jich bylo objeveno přibližně 200. Díky pokrokům v technice leteckého snímkování a snímkování pomocí dronů jsou stále odhalovány nové. Tyto pozoruhodné kruhové útvary slouží jako nejstarší architektonické důkazy v Evropě a výrazně předcházejí Stonehenge.

Nedávný archeologický objev v České republice odhalil existenci starověkých kruhových struktur i u nás. Tyto záhadné stavby staré tisíce let poskytují fascinující pohled na architektonické dědictví Evropy. České rondely překvapivě předcházely proslulému Stonehenge o 1500 let, což z nich činí zajímavý předmět studia.

Co jsou rondely a k čemu sloužily

Rondely jsou soustavy zahloubených objektů tvořených okrouhlými příkopy s hrotitým profilem. Vnitřek rondelů bývá obvykle prázdný, zatímco v prostoru uzavřeném vnitřním příkopem se nacházejí koncentrické mělké žlábky, do kterých byly ukotveny palisády.

Stavba rondelů byla náročným a dlouhodobým procesem, který zapojoval velké množství lidí. Podle odhadů by stavba většího rondelu trvala kolem 2 let a vyžadovala spolupráci a organizaci stavebních činností. Rondely byly stavěny pomocí parohových kopáčů a dřevěných rýčů, což naznačuje, že tehdejší lidé měli značné dovednosti v práci s nástroji a technikách zpracování dřeva.

Rondely mají různé velikosti a tvary, a jejich účel zůstává předmětem spekulací. Mezi možnými funkcemi rondelů se uvádí ohrady pro dobytek, refugia, svatyně, hřiště nebo kalendária pro určení setby a sklizně. Existuje také teorie, že rondely mohly sloužit k astronomickému pozorování.

Rondely v České republice

Česká republika se může pochlubit značným počtem rondelů, z nichž některé vzbudily mimořádný zájem vědců. Při stavbě obchvatu Kolína byly objeveny tři rondely, přičemž jeden z nich je největší ve střední Evropě. Tento megarundel o průměru přibližně 240 metrů a se čtyřmi dochovanými vchody poskytuje cenné poznatky o stavebních technikách a měřítku těchto starověkých staveb. Další pozoruhodný rondel se nachází v Třebověticích v okrese Jičín a je jednou z pouhých čtyř podobných staveb nalezených ve střední Evropě.

V lokalitě Kolín probíhá záchranný archeologický výzkum na trase plánovaného silničního obchvatu. Rondely v této lokalitě patří mezi největší v Evropě, s čtyřmi koncentrickými příkopy a monumentálními branami. Jejich charakter svědčí o významu tohoto místa v mladoneolitické společnosti. Jejich existence poukazuje na pokročilé znalosti matematiky, astronomie a rozsáhlé komunikační sítě mezi jednotlivými sídlišti.

Podívejte se na video zde:

Zdroj: Youtube

Důležité poznatky o neolitu

Studium rondelů poskytuje důležité informace o mladoneolitické společnosti. Rondely jsou fascinujícími pozůstatky minulosti, které nám stále zanechávají otázky a přinášejí nové poznání o našich pravěkých předcích.

Vedle rondelů se v lokalitě nachází také další archeologické objekty, které svědčí o významu tohoto místa v pravěku. Mezi ně patří například kamenné valy a příkopy, které sloužily jako obranné prvky a opevnění sídlištního areálu. Tyto valy a příkopy mají podobné tvary jako rondely a naznačují komplexní urbanistické plánování a systematické využívání prostoru.

Kolínské rondely jsou stále záhadou

Výzkumy ukázaly, že rondely v Kolíně byly využívané přibližně v období mezi roky 4500 až 4200 př. n. l., což spadá do mladoneolitického období. Jejich účel však zůstává záhadou. Spekuluje se o možném využití jako ohrad pro dobytek, svatyní, obřadních míst či kalendáře pro určení setby a sklizně. Někteří badatelé se domnívají, že rondely mohly sloužit i jako důležitá centra komunikace a obchodu.

Identifikace rondelů byla umožněna díky praxi letecké archeologie. S využitím inovativních technologií, jako je lidar, který snímá půdu shora, dokázali archeologové identifikovat jemné rozdíly v plodinách, složení půdy a topografii, které odhalují přítomnost pohřbených rondelů. Tyto struktury, často doprovázené příkopy a valy, vytvářejí při pohledu shora výrazný vizuální efekt.

Zdroje: cesky.radio.cz, vesmir.cz, en.wikipedia.org/wiki/Neolithic_circular_enclosures_in_Central_Europe