Pravý účel rondelů je dosud obestřen tajemstvím. Jisté je, že měly na tehdejší dobu velmi složitou konstrukci a jejich orientace odpovídala světovým stranám. I to dává tušit, že jejich tvůrci disponovali astronomickými znalostmi. Stejně tak je pravděpodobné, že v rondelech existoval duchovní život. Nasvědčují tomu i figurky Venuší a další bohatě zdobené nádoby. Skutečný účel rondelů ale dosud není znám.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Zajímavosti

První objevy rondelů jsou známé už z druhé poloviny 19. století, ale málokdo tušil, o co se jedná. České rondely jsou přitom o 1500 let starší než slavný Stonehenge. Největší rondel ve střední Evropě leží u Kolína, přičemž celkem je v celé Evropě asi 200 těchto staveb. Díky dronům a stále většímu množství leteckých snímků jsou ale stále objevovány další a další stavby. Dnes z nich už zbyly jen zlomky.

"Rondely dosahují průměru mezi 30 až 240 metry, jsou u nich jeden až čtyři příkopy. Ale nejčastěji se objevují rondely o rozměrech mezi 60 až 80 metry. Jsou na poměrně velkém území, od západního Německa, přes Českou republiku, Polsko až do jihozápadního Slovenska, západního Maďarska a Rakouska,“ říká Jaroslav Řídký z Archeologického ústavu, odborník na období neolitu a mladší dobu kamennou.

Ze vzduchu si všimnete půdní nerovnosti

Všechny rondely jsou datovány do podobného časového úseku, a to do první poloviny 5. tisíciletí př.n.l. Leží přitom na území několika archeologických kultur. Faktem je, že na předním východě se tyto stavby objevovaly dříve než v Čechách. Ale ani mimo naše území není jejich význam jasný.

Pozůstatky po kruhové architektuře, ze které zůstaly jen zbytky, jsou vidět ze vzduchu, a to většinou v době, kdy dozrávají plodiny, obilí nebo řepka a jsou tam vyšší či nižší klasy, takže jsou viditelné půdní rozdíly. Díky tzv. lidarům neboli skenování země, dnes dokážeme najít spoustu objektů, které se většinou zachovávají ve formě valů. Dnes víme, že na vnější straně příkopů lidé vršili valy, které daly celému objektu vizuální efekt.

Dohady o účelu rondelů

Účel rondelů je, jak jsme již řekli, stále neznámý. Je možné, že byly postaveny z obranných důvodů, nebo to byly ohrady pro dobytek. Tyto verze jsou ale starší, zatímco dnes se odborníci přiklánějí k názoru, že tyto kruhové stavby byly součástí sídlišť, která se nacházela nedaleko vodních zdrojů, v úrodném prostředí nížin.

Zajímavé je, že rondely se většinou nacházejí v určitých rozestupech, třeba po sedmi, deseti kilometrech, ale poměrně pravidelně. Z toho lze soudit, že ta sídliště, kde rondely jsou, měla asi centrální funkci pro širší okolí. Společně zřejmě probíhala i jejich stavba, protože rondel potom sloužil pro několik sídlišť v jeho okolí.

Největší rondely u nás se nacházejí u Kolína, kde jsou hned tři, a pak v Třebověticích, v okrese Jičín. Všechny rondely ale byly opuštěny. Důvodem bylo pravděpodobně to, že přestaly plnit svou funkci.

Více informací získáte i z tohoto videa:

Zdroj: Youtube

Ač zatím s jistotou nedokážeme říct, jak byly společnosti v době neolitu uspořádané, právě rondely by nám mohly pomoci najít stopu.

Zdroje: www.academia.edu, cesky.radio.cz, cs.wikipedia.org/wiki/Neoliticka_architektura