U Kolína archeologové našli obří kamenné kruhové struktury. Zatím vůbec netuší, k čemu sloužily

Lenka Bělská | 27. 3. 2023

Pravděpodobně sloužily jako kulturní dům pro obyvatele z nedalekých sídlišť. To jsou rondely. Kruhové stavby s příkopy a valy pocházející z 5. století před naším letopočtem. Největší ve střední Evropě byly objeveny u Kolína.

Archeologové již dlouho věděli, že labské břehy byly obývané již v pravěku. Řeka byla základní komunikační tepnou a úrodné nížiny kolem ní lákaly k osídlení. Až výstavba silničního obchvatu byla impulsem k důkladnému prozkoumání plochy o rozloze 40 ha. Našly se na ní doslova historické poklady.

Na celé trase obchvatu, s výjimkou bezvodého území jihozápadně od města, byla odkryta sídliště z mladší i pozdní doby kamenné, z doby bronzové, vesnice bylanské kultury, staršího i mladšího laténu, doby římské a raného středověku. 

Vědci našli na okraji Prahy záhadnou kruhovou stavbu. Je starší než pyramidy
Magazín

Vědci našli na okraji Prahy záhadnou kruhovou stavbu. Je starší než pyramidy

Objeveny byly nejen polozemnice, obilnice nebo zbytky kamenných pecí, ale také zásobní jámy a pohřebiště. Odborníci vykopali více než tisíc kousků keramických nádob, sklo, kov, jantar, ale také zvířecí a lidské kosti. „Postupovali jsme velmi rychle, s co největší efektivitou,” říká Hana Brzobohatá, antropoložka z Archeologického ústava AV ČR Praha. „Snažili jsme se, aby pozůstatky nebyly znehodnoceny vlivem povětrnostních podmínek.”

Archeologické skvosty

Terénní práce byly doplněny o průzkum z ptačí perspektivy. Díky tomu výzkumníci odhalili rozsáhlé kruhové stavby, které jsou obecně opředeny rouškou tajemství. Stále totiž není jisté, k čemu sloužily. „Objevují se na poměrně velkém území od západního Německa, přes střední Evropu, po západní Maďarsko a Rakousko. Pocházejí nejčastěji z první poloviny 5. tisíciletí před naším letopočtem,” říká Jaroslav Řídký z Archeologického ústavu AV ČR.

Zdroj: Youtube

Rondely tak patří mezi nejstarší architektonické evropské monumenty. Jsou dokonce o 1500 let starší než slavný anglický Stonehenge. Většinou byly součástí sídlišť. „Ale ne všech,” upozorňuje vědec. „Nacházíme je v pravidelných rozestupech, po přibližně sedmi až deseti kilometrech. Napovídá to, že byly objektem kam lidé museli dorazit, třeba i z větší dálky.”

V Rusku našli ostrov z 8. století v tvaru obdélníku. Důmyslné stavby na něm jsou obří záhadou
Magazín

V Rusku našli ostrov z 8. století v tvaru obdélníku. Důmyslné stavby na něm jsou obří záhadou

S největší pravděpodobností také byly místem, kde se připomínaly události důležité pro blízkou komunitu, jako jsou astronomické jevy nebo trhy. Jámy a pece uprostřed některých staveb zase napovídají, že zde probíhaly obřady, například k uctívání koloběhu života. Jedna z teorií je dokonce popisuje jako „nejstarší divadla v dějinách lidstva.”

Rondely u Kolína

Na zkoumaném území byly objeveny čtyři rondely. Jeden z nich, s průměrem až 260 metrů, je zatím největší v Evropě. Hrazený byl jedním příkopem v hloubce dvou metrů. Druhá struktura měla průměr 214 metrů. Pyšnila se strouhou o hloubce 4,5 a šířce 14 metrů. Zbylé dva měly průměry 80 a 75 metrů.

Zdroj: Youtube

„Celá soustava na obchvatu Kolína je mimořádná jak svými rozměry, tak tvary,” píše ve své studii vedoucí výzkumu PhDr. Radka Šumberová z Archeologického ústavu AV ČR. Zatím však netuší, zda nějak souvisí i s dalšími rondely, které byly objeveny u Kutné Hory, Poděbrad nebo na okraji Prahy a kdo konkrétně jejich stavbu inicioval.

www.posterus.sk, www.cesky.radio.cz, www.ceskatelevize.cz, www.scienceworld.cz, www.lidovky.cz

Tagy Archeologický ústav Akademie věd České republiky Česko Evropa Kolín Maďarsko Praha Rakousko raný středověk sídliště střední Evropa