Archeologové již dlouho věděli, že labské břehy byly obývané již v pravěku. Řeka byla základní komunikační tepnou a úrodné nížiny kolem ní lákaly k osídlení. Až výstavba silničního obchvatu byla impulsem k důkladnému prozkoumání plochy o rozloze 40 ha. Našly se na ní doslova historické poklady.

Na celé trase obchvatu, s výjimkou bezvodého území jihozápadně od města, byla odkryta sídliště z mladší i pozdní doby kamenné, z doby bronzové, vesnice bylanské kultury, staršího i mladšího laténu, doby římské a raného středověku. 

Objeveny byly nejen polozemnice, obilnice nebo zbytky kamenných pecí, ale také zásobní jámy a pohřebiště. Odborníci vykopali více než tisíc kousků keramických nádob, sklo, kov, jantar, ale také zvířecí a lidské kosti. „Postupovali jsme velmi rychle, s co největší efektivitou,” říká Hana Brzobohatá, antropoložka z Archeologického ústava AV ČR Praha. „Snažili jsme se, aby pozůstatky nebyly znehodnoceny vlivem povětrnostních podmínek.”

Archeologické skvosty

Terénní práce byly doplněny o průzkum z ptačí perspektivy. Díky tomu výzkumníci odhalili rozsáhlé kruhové stavby, které jsou obecně opředeny rouškou tajemství. Stále totiž není jisté, k čemu sloužily. „Objevují se na poměrně velkém území od západního Německa, přes střední Evropu, po západní Maďarsko a Rakousko. Pocházejí nejčastěji z první poloviny 5. tisíciletí před naším letopočtem,” říká Jaroslav Řídký z Archeologického ústavu AV ČR.

Zdroj: Youtube

Rondely tak patří mezi nejstarší architektonické evropské monumenty. Jsou dokonce o 1500 let starší než slavný anglický Stonehenge. Většinou byly součástí sídlišť. „Ale ne všech,” upozorňuje vědec. „Nacházíme je v pravidelných rozestupech, po přibližně sedmi až deseti kilometrech. Napovídá to, že byly objektem kam lidé museli dorazit, třeba i z větší dálky.”

S největší pravděpodobností také byly místem, kde se připomínaly události důležité pro blízkou komunitu, jako jsou astronomické jevy nebo trhy. Jámy a pece uprostřed některých staveb zase napovídají, že zde probíhaly obřady, například k uctívání koloběhu života. Jedna z teorií je dokonce popisuje jako „nejstarší divadla v dějinách lidstva.”

Rondely u Kolína

Na zkoumaném území byly objeveny čtyři rondely. Jeden z nich, s průměrem až 260 metrů, je zatím největší v Evropě. Hrazený byl jedním příkopem v hloubce dvou metrů. Druhá struktura měla průměr 214 metrů. Pyšnila se strouhou o hloubce 4,5 a šířce 14 metrů. Zbylé dva měly průměry 80 a 75 metrů.

Zdroj: Youtube

„Celá soustava na obchvatu Kolína je mimořádná jak svými rozměry, tak tvary,” píše ve své studii vedoucí výzkumu PhDr. Radka Šumberová z Archeologického ústavu AV ČR. Zatím však netuší, zda nějak souvisí i s dalšími rondely, které byly objeveny u Kutné Hory, Poděbrad nebo na okraji Prahy a kdo konkrétně jejich stavbu inicioval.

www.posterus.sk, www.cesky.radio.cz, www.ceskatelevize.cz, www.scienceworld.cz, www.lidovky.cz