Rotor byl nejoblíbenější atrakcí v zábavním parku. Milovníci adrenalinu si zde přišli na své. Vypadal jako obří mixér na lidi. Navrhl ho německý inženýr Ernst W. Hoffmeister na konci 40. let 20. století. Byla to jedna z prvních atrakcí, které nechala postavit společnost Schwarzkopf pro zábavní park Lagoonʼs.

Rotor byl předchůdcem modernějších atrakcí Gravitron, které se běžně používají v pojízdných lunaparcích. Návštěvníci stáli v mixéru kolem vnitřku velkého bubnu. Ten se otáčel stále rychleji, dokud odstředivá síla nebyla tak silná, že všechny přitiskla ke stěně. V tento moment se podlaha spustila dolů a lidé se mohli pokusit pohybovat nahoru, dolů, do stran nebo vzhůru nohama.

Zdroj: Youtube

Nejoblíbenější atrakce

Oblíbená zábava byla k dispozici i dětem všeho věku, což se zpětně zdá velice nebezpečné.  Unikátním prvkem, který byl součástí celé jízdy v Rotoru, byla vyhlídková plocha pro diváky. Provozovatelé lunaparků a zábavních parků si velmi dobře uvědomovali, že na atrakci se bude dívat mnohem více diváků než jezdců. Dokonce za obojí vybírali poplatky. Kdo chtěl vidět lidi dole, jak se točí závratnou rychlostí, zaplatil čtvrťák. Není známo, zda přímo park Lagoon vyžadoval pro vstup do vyhlídkového prostoru vstupenky.

Spor o mixér

Úspěchu Rotoru věřil nejen jeho tvůrce Hoffmeister. Podnikatel jménem Max Myers z Londýna si na atrakci podal také patent, což vedlo k velkému sporu o práva na rotor ve Spojených státech. Nakonec jedna společnost stavěla mobilní přepravitelné modely podle Hoffmeisterova patentu, a druhá společnost stavěla pevné modely pro park podle Myersova patentu. Společnost, která stavěla parkové modely byla Anglo Rotor Corporation. Ta se později stala součástí Chance Manufacturing v době, kdy Lagoon v 70. letech 20. století koupila jejich Rotor.

Odstředivá síla

Do sudu se najednou vešlo 30 zájemců o vzrušení. Do těla sudu se vcházelo dveřmi o průměru 3,6 m. Nebylo zde žádné věkové omezení, jezdit mohli dospělí i děti. Princip fungování mixéru spočíval v tom, že zrychlující se otáčení vytvářelo odstředivý účinek. Při dosažení plných otáček dno vyjelo zpod nohou a lidé se "přilepili“ ke stěnám sudu. Celí se tak ocitli ve vzduchu. Na konci jízdy se sud zpomalil a vrátila se zpět gravitace. Evidentně ale nikdo nepomyslel na bezpečnostní pravidla. Rotor v akci rozptýlil lidi v různých pózách. Účastníci atrakce se vždy zoufale snažili vrátit do své předchozí polohy, ale nedařilo se jim to.

Ďáblova díra

Na internetu je několik dostupných fotografiích pořízených v parku na Coney Islandu v Brooklynu v 50. letech 20. století. Všichni lidé vypadají klidně, vesele a levitují ve vzduchu. Všimněte si, že nikdo není nijak zabezpečen, nebo připoután. Tento pohodový dojem vzniká díky krátkému času expozice a instalaci fotoaparátu s vysokou clonou. Ve skutečnosti se účastníci otáčeli kolem osy v obrovském sudu rychlostí dvou otáček za sekundu. Síla, kterou se buben otáčel, byla tak velká, že účastníci atrakce měli potíže s dýcháním.

Konec Rotoru

Vzhledem k potížím návštěvníků parku se Lagoon v té době začal odklánět od točivých atrakcí. Víme, že severní stanice Sky Ride (lanovka) byla postavena v roce 1974 přibližně v místech, kde stál původně Rotor. Je tedy velmi pravděpodobné, že byl Rotor po sezóně 1973 odstraněn. To by z něj učinilo jednu z nejkratších atrakcí společnosti Lagoon. Je možné, že se lidského mixéru rychle zbavili a prodali ho jinému parku nebo putovní pouti.

Zdroj: dotyk.cz, pictolic.com