Rotující věznice

Příběh rotujících věznic měl přinést změnu ve způsobu řízení věznic. Toto na první pohled geniální řešení se ale ukázalo být spíše noční můrou než úspěchem.

Koncept rotujících věznic vznikl na konci 19. století. Byl reakcí na problémy, které představovaly přeplněné a špatně řízené věznice. Myšlenka spočívala ve vytvoření kruhového bloku cel uvnitř stacionární železné klece, kde se celý blok cel mohl otáčet, zatímco klec zůstávala nehybná. 

Znamenalo to, že v jednom okamžiku byla pouze jedna cela zarovnaná s otvorem, což minimalizovalo možnost útěku a snížilo potřebu přímé interakce mezi dozorci a vězni.

K postavení první z těchto rotujících věznic došlo v roce 1882 ve městě Crawfordsville ve státě Indiana. Věznice disponovala šestnácti klínovitými celami uspořádanými do dvou úrovní a její inovativní konstrukce umožňovala jediné osobě ovládat ruční kliku a otáčet celým blokem. Rotující věznice se na svou dobu mohly pochlubit několika luxusními prvky, jakými byly větrání, topení, vnitřní vodovod a dokonce i splachovacími záchody, umístěné v každé cele.

Navzdory tomu měly rotující věznice také celou řadu nedostatků. V případě požáru se ukázalo, že rychlá evakuace vězňů je kvůli pomalému procesu otáčení téměř nemožná. Končetiny vězňů se během otáčení často zachytávaly mezi mřížemi, což vedlo ke zraněním a amputacím. Stísněné a izolované životní podmínky se navíc podepsaly na duševním zdraví vězňů, což vedlo k častějšímu výskytu šílenství a násilí.

Doháněly vězně k šílenství

Koncept rotujících věznic byl bizarním spojením vynalézavosti a nepraktičnosti. Rotační mechanismus měl sice zlepšit bezpečnost a snížit náklady na pracovní sílu, ale složité pohyblivé části a konstrukční omezení jej nakonec učinily neúčinným. 

Pro více informací se podívejte na toto video: 

Zdroj: Youtube

Ve věznicích byli vězni s různým stupněm kriminality, což vedlo k rostoucímu napětí v uzavřeném prostoru. Slabší jedinci začali trpět psychickými poruchami a někteří se zbláznili úplně.

Ve 30. letech 20. století došlo z důvodů bezpečnosti a řady provozních potíží ke zbourání většiny rotujících věznic. Do dnešní doby se dochovaly pouze čtyři rotační věznice. Jedna z nich, věznice v okrese Montgomery ve městě Crawfordsville ve státě Indiana, si stále zachovává funkci rotační věznice a slouží jako muzeum.

Ačkoli byla myšlenka rotujících věznic poněkud novátorská, realizace a provoz tohoto typu zařízení se neosvědčil. Vězně právem doháněl k šílenství. 

Zdroje: 99percentinvisible.org, listverse.com, www.amusingplanet.com