Její původní jméno je stále obestřeno záhadou, jmenovala se buď Anastasja, Alena nebo Aleksandra Lisowska. Narodila se v roce 1505 nebo 1506 a původem byla z města Rohatyn, jež patřilo pod tehdejší Červenou Rus. Jak se mohla obyčejná slovanská dívka dostat do útrob tureckého harému sultána Sulejmana Nádherného? Shodou nešťastných, pro ni šťastných okolností.

Unesena, aby se stala manželkou


Červená Rus byla hraniční zemí Polského království a Osmanské říše a častým místem nájezdů Turků. Osud tomu dal, že Roxolanu lapili a přivedli do sultánova harému. Krásná zrzavá slečna se okamžitě stala Sulejmanovou oblíbenkyní. Její důvtip a neobvykle vysoká inteligence na něj zapůsobila tak silně, že se odvrátil od své tehdejší manželky Máhidevrán, jež mu dala syna Mustafu, a zavázal se Roxolaně, která se tak stala vladařovou vůbec první právoplatnou ženou. Než došlo ke svatbě, porodila mu syna Selima I. Celkově Roxolana zplodila šest dětí.


Roxolana nebyla jednou z těch žen, jež se spokojí s rolí pouhé manželky. Toužila po vlivu a moci a Sulejman jí s radostí nahrával do karet. Najednou měla tu schopnost zřizovat školy a mešity a ovlivňovat svého manžela v důležitých politických rozhodnutích. Kromě mocné dvojice tu ale byl i sultánův velkovezír a rádce Ibrahim, který novou manželku ihned prokoukl a svého pána varoval.

Vražedné intriky k dosazení syna na trůn


Pnutí mezi Roxolanou a Ibrahimem bylo do očí bijící a Roxolaně zbývala jen jedna možnost, jak se starého mudrce zbavit - křivě ho obvinit z velezrady. Sulejmanovi s falešnou nelibostí prozradila, že Ibrahim spřádá tajný převrat, a sultán, pohoršen šokujícím zjištěním, nechal svého jediného rádce popravit.
V Roxolanině plánu postavit na trůn Selima stál už jen Sulejmanův první syn Mustafa. A jak zjistila, byl to nepřekonatelný oříšek.


Příležitost se jí naskytla až v roce 1553, 17 let po popravě velkovezíra Ibrahima. Mustafa si měl tajně dopisovat s otcovými úhlavními protivníky, Peršany. Roxolana, ač bez přímého důkazu, si domyslela, že se společně chystají svrhnout sultána z trůnu, což byl dostačující důvod k usmrcení za velezradu. Sulejman i tentokrát vyslechl svou manželku a ani silné otcovské pouto nezabránilo Mustafově popravě. Ihned poté jmenoval nástupcem Selimana a Roxolana konečně mohla upustit od všudypřítomných intrik - svou osobní úlohu manželky a matky dokonale splnila.

Záhadná smrt


Zemřela roku 1558 ve spánku a historici dodnes netuší příčinu smrti. Spekuluje se o infarktu, nebo otrávení jedem; mezi ostatními konkubínami, především pak u sultánovy bývalé ženy Máhidevrán nebyla Roxolana nikterak oblíbená.

Její život se stal oblíbeným tématem umělců, o Roxolaně vzniklo spoustu knih, divadelních her a filmů. Dokonce po ní byl pojmenován druh opic Langur čínský, latinsky Pygathrix roxellana. Vyznačují se ohrnutým nosem, který zcela vystihuje Roxolaninu osobnost.