Ne všechny záhady musí záhadami i zůstat. Někdy stačí zapojit zdravý selský rozum a k pochopení té či oné záhady jsme blíž, než jsme mysleli. 

Před Mojžíšem se skutečně mohlo rozestoupit moře

Jak asi všichni víte, v Bibli se píše, že Bůh použil silný vítr a moře se nakonec rozestoupilo. Stalo se tak poté, co k němu Mojžíš natáhl ruku a poprosil o jeho pomoc. Jak se ale moře může rozestoupit? 

Ne všechny jevy světa lze logicky vysvětlit a ne všechny lze také přesně pochopit. Přesto se tento biblický zázrak stal tím, co nakonec zachránilo Židy před útokem faraonova vojska. A co, jak se zdá, našlo nakonec také řádné vysvětlení.

Tento příběh se točí kolem Mojžíše. Náboženského vůdce a proroka, autora Tóry. Nakolik se však zdá tento příběh k neuvěření, protože si nikdo z nás, a to ani za pomoci té nejvyspělejší techniky, vlastně neumí představit, jak by se moře mohlo rozestoupit. A podle vědců se možná skutečně stal. A žádný zázrak za tím nehledejte. 

Nebylo to tedy jen tím, že byl Mojžíš uznávanou biblickou postavou. 

Vědci racionálně vysvětlili biblickou záhadu

Pokud tomu tak skutečně bylo a moře se před Mojžíšem skutečně rozestoupilo, na vině mohl být obyčejný vítr. Ten v kombinaci s tím, jak tehdejší krajina skutečně vypadala, mohl totiž odtlačit vodu a tím odhalit pevninu, která se nacházela pod ním. 

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

K takovému závěru přivedlo vědce zkoumání u laguny Tanis. Právě tam se totiž odehrál podobný "biblický" zázrak. Díky působení větru, jež se pohyboval rychlostí nad 100 km/h po dobu delší než 12 hodin, se podařilo odkrýt plochu o šířce 5 km. A to na dlouhé 4 hodiny.

A tak se příběh o tom, jak Bůh nařídil Mojžíšovi, aby se odebral do země zaslíbené i se svým lidem, mohl skutečně odehrát tak, jak ho popisuje Bible. Pokud i tehdy foukal vítr o vysoké rychlosti, nad tou částí Rudého moře, kde nebyla tak velká hloubka, je podle vědců tento jev zcela možný. 

O žádný zázrak se tedy nejedná. Mojžíš měl jen štěstí na odliv vody, ke kterému mu dopomohl vítr  a lid, který zachránil. Mořem se prodral v podstatě po souši. Armáda, která se tomu chystala zabránit, však to samé štěstí již neměla. 

Ačkoliv se celé roky spekuluje nad tím, nakolik jsou biblické příběhy skutečným odrazem reality, ten o rozestoupeném moři reálný zjevně byl.

Zdroje:

en.wikipedia.org

www.newscientist.com

web.mit.edu