Následujících sedm příznaků je spojováno s roztroušenou sklerózou (RS):


1.) Chronická únava

80 % postižených má zásadní potíže s únavovým syndromem, který jim narušuje běžný život. Omezuje schopnost normálně fungovat v soukromém i pracovním životě. Někdy bývá právě tento příznak ten nejzásadnější, protože pacient jinak nemusí mít jiné výrazné potíže..

2.) Problémy s pohyblivostí, spasticita a ztuhlost

Mezi první příznaky patří pocity ztuhlosti a svalové křeče. Vyskytují se kdekoliv, ale nejčastěji v nohou. Poruchy koordinace a omezení pohybu souvisí se ztrátou rovnováhy a citlivosti, slabostí, spasticitou. Léčba se podporuje fyzikální terapií, pomocnou terapií a léky. 

 3.) Ztráta citlivosti a mravenčení

Pokud se objeví necitlivost obličeje, těla nebo končetin (paže a nohy), může nás tento stav velmi vyděsit. Obavy jsou na místě, protože právě ztráta citlivosti a mravenčení jsou často prvními příznaky u pacientů, kterým je nakonec zjištěna diagnóza RS.

 4.) Slabost, závratě, malátnost

Protože při onemocnění ochabují nepoužívané svaly a nervy, které je stimulují jsou poškozeny, objevuje se slabost. Pacienti mohou mít často závratě a ztrácet rovnováhu. Někteří mají dokonce pocit, že se s nimi všechno točí, jakoby se jim zamotala hlava z kolotoče.

5.) Poruchy vidění

U mnoha lidí jsou právě poruchy zraku prvními příznaky RS. Onemocnění se začíná projevovat rozmazaným viděním, pacient špatně vnímá kontrasty a barvy. Může se objevit dvojité vidění nebo kmitáním očí (nystagmus). Není výjimkou zánět očního nervu a bolesti očí.


6. Střevní problémy a potíže s ovládáním močového měchýře

80 % pacientů se potýká s dysfunkcí močového měsíce. Mají problémy s kontrolou vylučování a ovládání svěračů. Tyto potíže celkem úspěšně řeší medikace. Objevují se i střevní problémy, které však lze zvládnout vhodnou dietou, léky a fyzickou aktivitou. 

 7.) Potíže s myšlením a řečí

Kognitivní změny pociťuje více než 50 % pacientů. Lidé mají problémy s pamětí, učením, organizací, řešení problémů, pozorností a zpracováním nových informací.

Jednou z prvních příznaků je špatná výslovnost a zadrhávání. Vyskytují se i křeče a ztráta hlasu.

Máte podezření na RS? Dejte se vyšetřit.

Neexistují žádné projevy, fyzické nálezy ani laboratorní testy, které mohou okamžitě a jednoznačně diagnostikovat RS. Lékař musí udělat pečlivě a postupně vyšetření, aby zjistil, zda pacient splňuje dlouhodobě kritéria pro diagnózu RS.

Vyšetření:

1.) Neurologické vyšetření

2.) Vyšetření pomocí magnetické rezonance

3.) Lumbální punkce

4.) Další druhy vyšetření například evokované potenciály, nebo analýza míšních tekutin

Aby lékař s jistotou určil diagnózu, potřebuje najít poškození minimálně na dvou místech v centrálním nervovém systému. Jedná se o oblast mozku, míchy a optických nervů. Je nesmírně důležité vyloučit všechny ostatní diagnózy.

Testy hodnotí mentální, emoční a jazykové funkce, koordinaci pohybů, rovnováhu, všechny smysly včetně zraku. Teprve následně je možné celou situaci a vaše zdravotní problémy vyhodnotit. Následuje doporučení léčby a změny životního stylu.

Zdroje: www.erestymcr.cz, www.mojemedicina.cz