Zaoblené sférokónické nádoby s úzkým otvorem byly vykopány v mnoha islámských zemích. Byly vyrobeny z tvrdě pálené, neglazované kameniny. Nejrozšířenější teorií je, že sloužily k přepravě tekutin různého druhu. Především piva.

Nejnovější analýza čtyř úlomků artefaktů, nalezených v Arménské zahradě v opevněném Starém městě Jeruzaléma v letech 1961 až 1967 a uložených v Královském muzeu Ontaria, ale zjistila, že nádoby mohly mít i jinou funkci.

Ruční granáty

Odborníci dlouho předpokládali, že ruční granáty se začaly používat až v 15. století. O dvě století později už existovali vojáci, speciálně vycvičení k vrhání těchto ničivých zbraní. S rozvojem palných zbraní profese granátníků upadla. Na významu ale opět získala v rusko-japonské válce v letech 1904 až 1905 a během Velké války. Od té doby se zásobnice staly běžnou součástí bojové výbavy.

Výsledky studie molekulárního archeologa Carneyho Mathesona z Griffithovy univerzity v Austrálii ale ukazují, že se tyto zbraně pravděpodobně používaly již během křižáckých válek. Jeden ze zkoumaných obalů totiž neobsahoval standardní stopy po nápojích a olejích, ale výbušný materiál.

„Prostřednictvím různých chemických testů jsme zjistili, že čtvrtý kameninový hrnec se silnými stěnami a bez dekorace byl naplněn sírou, rtutí a hořčíkem,” říká vědec. „Nešlo o střelný prach, ale jinou explozivní látku, vynalezenou v krajině úrodného půlměsíce.”

Válka s granátem

Prameny dokazují, že černý prášek, objevený v období sedmého až devátého století v Číně, pronikl do zbytku světa až ve třináctém století. Výzkum Carneyho Mathesona tedy naznačuje, že muslimští alchymisté nijak za svými asijskými kolegy nezaostávali.

Zdroj: Youtube

„Historické zprávy o bitvách, včetně té o obléhání Jeruzaléma v roce 1187 n. l., zmiňují použití zbraní podobných ručním granátům. Byly vrhány na křižácké pevnosti, produkovaly hlasité zvuky a jasné záblesky světla. Zatím jsme ale tato svědectví nepotvrdili,” vysvětluje Matheson. „Studie tedy může přepsat historii výbušných zbraní ve východním Středomoří a pomoci výzkumníkům pochopit, jak se před tisíci lety vedla válka.”

Zdroj:

www.armadnizpravodaj.cz, www.sciencealert.com, www.journals.plos.org